Szukaj

Zalbki

SOŁTYS: Zbigniew Pupecki
tel. 603 383 092

Rada sołecka:

  1. Paweł Tomasz Barcikowski
  2. Czesław Dubicki
  3. Magdalena Góralska
  4. Tomasz Marcin Karwowski
  5. Gabriela Adrianna Karwowska
  6. Kazimierz Kukowski
  7. Marta Małgorzata Leszczyńska

Liczba mieszkańców: 261 os.
Miejscowości tworzące sołectwo: Zalbki, Myki, Szypry
Sąsiednie miejscowości: Kieźliny, Słupy
Położenie geograficzne: południowo-wschodnia część gminy Dywity