Szukaj

Policja

POSTERUNEK POLICJI W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
siedziba: 11-001 Dywity, ul. Barczewskiego 11
e-mail: posterun1dxrue3ek.dywity@olsztyn.ol.policja.gov.pl
tel.: 47 73 115 60  fax: 47 73 115 65

Nowy adres e-mail do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście:

dyzurny.dob8zre-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE KMP W OLSZTYNIE
podkomisarz Przemysław Macutkiewicz


przyjmuje interesantów w siedzibie POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH UL. BARCZEWSKIEGO 11
w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku od 7:00-15:00
tel. kom. 509-398-704
tel. 47 73 115 61
e-mail: posterunek.zgdywity@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 • DZIELNICOWY REJONU NR 5
  mł.asp. Robert Wietrzykowski
  Dzielnicowy obsługuje rejon miejscowości:
  Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Dywity, Redykajny, Dągi
  dzielnicowy przyjmuje w
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. 47 731 15 71
  telefon komórkowy: 515-326-441
  e-mail: dzielnicowy.dobremias5wmto5@ol.policja.gov.pl

  Dzielnicowy mł. asp. Robert Wietrzykowski w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  01.02.2022-31.07.2022: Dywity, ul. Warmińska 8, 16 i 18 - w okolicach bloków - grupowanie się osób, zakłócanie porządku przez osoby nietrzeźwe, dewastacja mienia.
   

 • DZIELNICOWY REJONU NR 6
  asp. sztab. TOMASZ MACIĄG
  Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
  Frączki, Gady, Gradki, Nowe Włóki, Plutki, Spręcowo, Tuławki, Ługwałd, Sętal, Rozgity, Dąbrówka Wielka przyjmuje interesantów w siedzibie
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. 47 731 15 67
  telefon komórkowy: 697-880-143
  e-mail: dzielnic8.3pyowy.dobremiasto6@ol.policja.gov.pl

  Dzielnicowy st. asp. Tomasz Maciąg w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  01.03.2022-31.08.2022: Tuławki w okolicach sklepów, obiektach rekreacji i sportu, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zakłócanie porządku, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów.
   

 • DZIELNICOWY REJONU NR 7
  st.sierż. Szymon Grzymkowski
  Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
  Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki, Szypry, przyjmuje interesantów w siedzibie
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. 47 731 15 68
  telefon komórkowy: 697-880-144
  e-mail: dzielnicowy.dobremiastou947@ol.policja.gov.pl
  Dzielnicowy st.sierż. Szymon Grzymkowski w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie dodatkowym rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  01.02.2022-31.07.2022: Kieźliny ul. Staffa 3 okolice sklepu spożywczego oraz okolicznych posesji pod kątem spożywania alkoholu wbrew ustawie.
   

 • Posterunek Policji w Dywitach podlega pod Komisariat Policji w Dobrym Mieście kierowany przez:
  NADKOMISARZ BARBARĘ KRZYŻEWSKĄ
  KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 11:00-16:00
  lub po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy inny dzień urzędowania
  w KOMISARIACIE POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE Plac 1 Sierpnia 1
  (także w Posterunku Policji w Dywitach)
  tel. 47 731 19 41
  e-mail: komendant.dozo5h82bre-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 • Z – CA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  PODKOMISARZ MICHAŁ BOJAROWICZ
  przyjmuje interesantów w siedzibie
  KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  Plac 1 Sierpnia 1
  w godzinach urzędowania
  tel. 47 731 19 39
  e-mail: komendant.dob76.qe54re-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl