Szukaj

Policja

POSTERUNEK POLICJI W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE

siedziba: 11-001 Dywity, ul. Barczewskiego 11

tel./fax (89) 512 02 00

Nowy adres e-mail do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście:

dyzknrurny.dobre-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 • KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE KMP W OLSZTYNIE
  st. asp. Przemysław Macutkiewicz
  przyjmuje interesantów w siedzibie POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH UL. BARCZEWSKIEGO 11
  w godzinach urzędowania
  tel. (89) 512-02-00
  tel. kom. 509-398-704

 • DZIELNICOWY REJONU NR 5
  mł.asp. Robert Wietrzykowski
  Dzielnicowy obsługuje rejon miejscowości:
  Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Dywity, Redykajny, Dągi
  dzielnicowy przyjmuje w
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. (89) 512-02-00 wew.1
  telefon komórkowy: 515-326-441

  Dzielnicowy mł. asp. Robert Wietrzykowski w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  - od 01.09.2021 do 28.02.2022 kontrola zaplecza sklepu "Odido" w Kieźlinach przy ul. Staffa 3 oraz nieogrodzonej działki pomiędzy ul. Staffa 3a i Staffa 8 pod kątem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

 • DZIELNICOWY REJONU NR 6
  asp. sztab. TOMASZ MACIĄG
  Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
  Frączki, Gady, Gradki, Nowe Włóki, Plutki, Spręcowo, Tuławki, Ługwałd, Sętal, Rozgity, Dąbrówka Wielka przyjmuje interesantów w siedzibie
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. (89) 512-02-00 wew.1
  telefon komórkowy: 697-880-143
  Dzielnicowy st. asp. Tomasz Maciąg w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  - od 01.09.2021 do 28.02.2022 kontrola ruchu kołowego w miejscowości Gradki, a w szczególności kierujących pojazdami ciężarowymi o masie rzeczywistej całkowitej powyżej 10 ton, którzy świadomie nie stosują sie do przepisów ruchu drogowego.

 • DZIELNICOWY REJONU NR 7
  st.sierż. Szymon Grzymkowski
  Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
  Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki, Szypry, przyjmuje interesantów w siedzibie
  POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
  UL. BARCZEWSKIEGO 11
  tel. (89) 512-02-00 wew.1
  telefon komórkowy: 697-880-144
  Dzielnicowy st.sierż. Szymon Grzymkowski w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie dodatkowym rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
  - plan działania priorytetowego w Słupach, okolice sklepu Lewiatan ( dawne Agro Dywity) oraz pętli autobusowej MPK. Kontrole pod kątem osób spożywających alkohol.

 • Posterunek Policji w Dywitach podlega pod Komisariat Policji w Dobrym Mieście kierowany przez:
  NADKOMISARZ BARBARĘ KRZYŻEWSKĄ
  KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 11:00-16:00
  lub po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy inny dzień urzędowania
  w KOMISARIACIE POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE Plac 1 Sierpnia 1
  (także w Posterunku Policji w Dywitach)
  tel. (89) 526-29-41

 • Z – CA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  PODKOMISARZ MICHAŁ BOJAROWICZ
  przyjmuje interesantów w siedzibie
  KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
  Plac 1 Sierpnia 1
  w godzinach urzędowania
  tel. (89) 526-29-39
  tel. kom. 697-880-164
  michal.bojarow41aicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl