Szukaj

Wójt Gminy

Wójtem Gminy Dywity jest od 21 listopada 2018 roku Daniel Zadworny. Urodził się w 1978 roku. Jest prawnikiem i urbanistą, a także rzeczoznawcą majątkowym. Doświadczenie samorządowe zaczął zdobywać ponad 15 lat temu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To tam miał możliwość zajmowania się planowaniem rozwoju regionalnego województwa, biorąc udział w pracach nad dokumentami programowi związanymi z wdrażaniem środków Unii Europejskiej. Poznał wtedy wielu ciekawych i pracowitych ludzi, którzy do dziś są dla niego przykładem oraz autorytetem.

Wójt Daniel Zadworny

Daniel Zadworny z samorządem Gminy Dywity związany jest od ponad 11 lat, początkowo na stanowisku sekretarza gminy (był wówczas jednym z najmłodszych sekretarzy gminy w Polsce), a później został również zastępcą wójta. Wójt mieszka w miejscowości Gady w Gminie Dywity, gdzie zdecydowałem się wybudować dom, założyć rodzinę z żoną Martą, z którą wychowują wspólnie dwójkę dzieci.

Daniel Zadworny to ceniony w Polsce samorządowiec i ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego. Wielokrotnie był panelistą w ogólnopolskich konferencjach i seminariach m.in. podczas Otwartego Seminarium Samorządowego „Kierunki przebudowy administracji publicznej w Polsce. W 20-tą rocznicę II-go etapu reformy samorządu terytorialnego” w Olsztynie, czy podczas XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się w dniach 5-6 października 2017 roku w Katowicach. Forum to najważniejsze spotkanie łączące liderów samorządu i finansów oraz biznesu.

Wójt Gminy Dywity jest członkiem składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest zastępcą przewodniczącego Zarządu Warmińskiego Związku Gmin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Olsztyński Obszar Aglomeracyjny”.

Daniel Zadworny został wybrany wójtem Gminy Dywity w II turze wyborów samorządowych, w której  pokonał Henryka Pacha. Głosowało na niego 3006 osób, co przekłada się na 67,54 proc. Poparcie dla jego konkurenta wyniosło 1445 głosów, co stanowi 32,46 proc. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła ponad 49 proc.

Startując w wyborach samorządowych na wójta Gminy Dywity Daniel Zadworny zaproponował mieszkańcom program działania na 5-letnią kadencję 2018-2023 oparty na czterech istotnych kwestiach:

 DIALOG – bo podstawą dobrego zarządzania naszym wspólnym dobrem jest dialog Mieszkańców oraz przedstawicieli władzy samorządowej,

SZACUNEK – bo pierwszą powinnością władz samorządowych wybranych na kolejną kadencję jest wielki szacunek do swoich wyborców

KREATYWNOŚĆ – bo każdy problem jest przecież inny i do rozwiązania każdego z nich trzeba zaangażować inne siły oraz środki

PRZESTRZEŃ – bo planowanie przestrzenne gminy to sztuka dokonywania mądrych wyborów.