Szukaj

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach

Źródła finansowania inwestycji EE i OZE

Raport z realizacji programu Czyste Powietrze - 29 czerwca 2024

Raport z realizacji programu Czyste Powietrze - 29 marca 2024

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Warmińską w Dywitach

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP przy ulicy Barczewskiego w Dywitach

Zapraszamy na III sesję Rady Gminy Dywity

Ogłoszenie Wójta Gminy Dywity o udostępnieniu wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego terenów usługowych położonych w Spręcowie oraz przekazanie przedmiotowego wniosku Radzie Gminy Dywity

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenu położonego w Dywitach przy ulicy Grzybowej

podsumowanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dywity

Program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV

Żałoba w Gminie Dywity!

Projekt MPZP obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka wyłożony do publicznego wglądu

Projekt MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Olsztyńskiej w Dywitach wyłożony do publicznego wglądu

Zapraszamy na II sesję Rady Gminy Dywity

Z powodu wyścigu kolarskiego utrudnienia i zamknięcia ulic w Dywitach w niedzielę 19 maja

Pierwsza sesja Rady Gminy Dywity kadencji 2024-2029 za nami

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dywity

I sesja Rady Gminy Dywity odbędzie sie 7 maja

Harmonogram zebrań wiejskich dotyczących wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024-2029

Zapraszamy na dyżur konsultanta funduszy europejskich - 20 maja!

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

Harmonogram szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie

następny