Szukaj

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania
i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (KLIKNIJ, ŻEBY WEJŚĆ!)

W przypadku zainteresowania gruntem inwestycyjnym prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dywity. Postaramy się pomóc ( → zakładka Kontakt).