Szukaj

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kieźliny, gmina Dywity (w bezpoś. sąsiedztwie Osiedla Wadąg) wyłożony do publicznego wglądu

11 października 2023 r.