Szukaj

Radni Gminy

 • Dorota Pszczoła

  Dorota Pszczoła

  Okreg nr 1

 • Sabina Robak

  Sabina Robak

  Okreg nr 2

 • Urszula Derlacz

  Urszula Derlacz

  Okreg nr 3

 • Zbigniew Glezman

  Zbigniew Glezman

  Okreg nr 4

 • Krzysztof Kulas

  Krzysztof Kulas

  Okreg nr 5

 • Danuta Kryszałowicz

  Danuta Kryszałowicz

  Okreg nr 6

 • Agnieszka Sakowska-Hrywniak

  Agnieszka Sakowska-Hrywniak Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

  Okreg nr 7

 • Bogusława Kamińska

  Bogusława Kamińska

  Okreg nr 8

 • Bogumiła Brewka

  Bogumiła Brewka

  Okreg nr 9

 • Bogdan Rudnicki

  Bogdan Rudnicki

  Okreg nr 10

 • Tadeusz Bielicki

  Tadeusz Bielicki

  Kieźliny Okręg nr 11

 • Renata Kaszubska

  Renata Kaszubska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dywity

  Kieźliny Okręg nr 12

 • Janusz Jędrzejewski

  Janusz Jędrzejewski

  Kieźliny Okręg nr 13

 • Anna Sadrina - Ostrowska

  Anna Sadrina - Ostrowska

  Różnowo Okręg nr 14

 • Magdalena Kilkowska

  Magdalena Kilkowska

  Różnowo Okręg nr 15 e-mail: kilkowska.mmo18yesm@gmail.com

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity - Agnieszka Sakowska-Hrywniak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dywity - Renata Kaszubska

Skład Komisji Stałych i Doraźnych Rady Gminy Dywity:

Komisja Rewizyjna
Dorota Pszczoła - przewodnicząca
Anna Sadrina-Ostrowska
Tadeusz Bielicki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Bogumiła Brewka - przewodnicząca
Krzysztof Kulas
Urszula Derlacz

Komisja Budżetu
Urszula Derlacz - przewodnicząca
Renata Kaszubska
Agnieszka Sakowska-Hrywniak
Bogusława Kamińska

Komisja Inwestycji
Krzysztof Kulas - przewodniczący
Bogumiła Brewka
Zbigniew Glezman
Janusz Jędrzejewski
Magdalena Kilkowska

Komisja Społeczna
Sabina Robak - przewodnicząca
Tadeusz Bielicki
Bogdan Rudnicki
Danuta Kryszałowicz

Doraźna Komisja Statutowa
Bogumiła Brewka - przewodnicząca
Dorota Pszczoła
Bogusława Kamińska

Doraźna Komisja Rady Gminy ds. bezpieczeństwa na DK51
Renata Kaszubska - przewodnicząca
Magdalena Kilkowska
Urszula Derlacz
Krzysztof Kulas
Dorota Pszczoła