Szukaj

Radni Gminy

 • Dorota Pszczoła

  Dorota Pszczoła - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dywity

  Okreg nr 1

 • Jarosław Zackowski

  Jarosław Zackowski

  Okreg nr 2

 • Urszula Derlacz

  Urszula Derlacz

  Okreg nr 3

 • Paweł Bachor

  Paweł Bachor

  Okreg nr 4

 • Daniel Szejko

  Daniel Szejko

  Okreg nr 5

 • Krzysztof Kulas

  Krzysztof Kulas

  Okreg nr 6

 • Agnieszka Sakowska-Hrywniak

  Agnieszka Sakowska-Hrywniak Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

  Okreg nr 7

 • Mateusz Wikiera

  Mateusz Wikiera

  Okreg nr 8

 • Gabriel Bodek

  Okreg nr 9

 • Bogdan Rudnicki

  Bogdan Rudnicki

  Okreg nr 10

 • Damian Świniarski

  Damian Świniarski

  Kieźliny Okręg nr 11

 • Aleksander Miśnikiewicz

  Aleksander Miśnikiewicz

  Kieźliny Okręg nr 12

 • Janusz Jędrzejewski

  Janusz Jędrzejewski

  Kieźliny Okręg nr 13

 • Andrzej Arbatowski

  Andrzej Arbatowski

  Różnowo Okręg nr 14

 • Paulina Zalewska-Wójcik

  Paulina Zalewska-Wójcik

  Różnowo Okręg nr 15

 

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity - Agnieszka Sakowska-Hrywniak
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dywity - Dorota Pszczoła

Skład Komisji Stałych i Doraźnych Rady Gminy Dywity:

Komisja Budżetu
1. Derlacz Urszula – Przewodnicząca
2. Bodek Gabriel
3. Zackowsk Jarosław
4. Pszczoła Dorota
5. Miśnikiewicz Aleksander

Komisja Inwestycji
1. Kulas Krzysztof – Przewodniczący
2. Bachor Paweł
3. Wikiera Mateusz
4. Zalewska-Wójcik Paulina
5. Świniarski Damian

Komisja Społeczna
1. Rudnicki Bogdan - Przewodniczący
2. Bachor Paweł
3. Arbatowski Andrzej
4. Wikiera Mateusz
5. Sakowska-Hrywniak Agnieszka

Komisja Rewizyjna
1. Jędrzejewski Janusz -Przewodniczący
2. Zackowski Jarosław
3. Arbatowski Andrzej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Zalewska-Wójcik Paulina – Przewodnicząca
2. Derlacz Urszula
3. Jędrzejewski Janusz
4. Świniarski Damian
5. Szejko Daniel

Doraźna Komisja DK 51
1. Bachor Paweł – Przewodniczący
2. Derlacz Urszula
3. Szejko Daniel
4. Zalewska Wójcik Paulina
5. Kulas Krzysztof
6. Bodek Gabriel