Szukaj

Organizacje pozarządowe

Program współpracy 

Pliki do pobrania:

Baza Organizacji Pozarządowych

 

Baza Organizacji Pozarządowych w Gminie Dywity

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Data rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dane Adresowe

Osoby reprezentujące

Przedmiot działań

1.

Warmińskie

Stowarzyszenie

Kobiet

Kieźlińskich

08.09.2003

0000171553

Kieźliny

ul. K.K. Baczyńskiego3

10 - 371 Olsztyn

wandadrzewiecka@op.pl

Marlena Krawczyńska - prezes Zarządu

integracja kobiet wiejskich;

pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów,

skierowanie działalności do dzieci, młodzieży.

2.

Stowarzyszenie „Nasze Gady”

 

2022-03-24

- data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

06.09.2005

0000239776

Gady 14a

11-001 Dywity

tel. 691734029

nu.maszegady@o2.pl

Teresa Kosińska - prezes Zarządu

integracja mieszkańców wsi;

pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

3.

Stowarzyszenie „Nasza wieś”

24.04.2001

0000009381

Frączki 32B

11-001 Dywity

Tel. 604 944 943

fraczk6qei1@wp.pl

 

Bogusława Kamińska - prezes Zarządu

integracja i aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży wiejskiej, oraz dorosłych mieszkańców wsi.

4.

Fundacja

„Albatros”

25.09.2006

0000263522

Bukwałd 45

11-001 Dywity

Tel. 664173828

www.falbatros.pl

ew5rt1ik53@wp.pl

 

Ewa Rumińska - prezes Zarządu

ochrona ptaków dzikich;

edukacja ekologiczna;

prowadzenie ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich.

5.

Fundacja

„Prymus”

2004

0000219132

Bukwałd 39

11-001 Dywity agasal0pk7@wD.Dl

Agnieszka Sakowska - Hrywniak - prezes Zarządu

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dywity.

6.

Stowarzyszenie

„Ługwałd”

2004

0000207261

Ługwałd 4c

11-001 Dywity

Tel. 604 853 818

glezgv31kdi@o2.pl

 

Zbigniew Glezman - prezes Zarządu

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego

kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Ługwałd.

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

2001

0000053021

Słupy 43

10-381 Olsztyn

Tel. 606 277 359

srw.x1sio.slupy@wp.pl

 

Waldemar Grzegorzewski -prezes Zarządu

prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej;

prowadzenie klubu sportowego.

8.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” – w likwidacji 9.09.2020 rok – data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

2008

0000306406

Ul. Spółdzielcza 4

11-001 Dywity

Tel.: 89 5120126

nasze8qpaodzieci@wp.pl

Ewa

Romanowska - prezes Zarządu

popularyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności ;

organizowanie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych;

profilaktyka.

9.

Stowarzyszenie

Warmińska

Wieś

2007

0000274716

Różnowo 175

11-001 Dywity warlqminska.wies@wp.pl

Monika Kur - Rydzewska - prezes Zarządu

poprawa warunków życia na wsi,

działalność kulturalna i edukacyjna

10.

Fundacja 36 i 6

07.01.2015

0000537074

Różnowo 315

11-001 Dywity e.gis4hikqg.ka@fundacia36i6.Dl

Ewa Giska - prezes Zarządu

organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji;

organizowanie i wspieranie wypoczynku dla dzieci  i młodzieży;

11.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Redykajny”

25.02.2015

0000540879

Redykajny 5

11-001 Dywity bogusiaom6wbe.@wp.pl

Bogumiła Pająk - prezes Zarządu

aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego oraz zdrowego trybu życia.

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

2009

0000343218

Sętal 24,

11 - 001 Dywity

Tel. 693 301 979

www.setal.com.pl

prz8by2emek.banaszek@gmail.com

Przemysław Banaszek - prezes Zarządu

integracja mieszkańców wsi;

troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, tradycję Sętala.

13.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

2010

0000344751

Bukwałd 59,

11-001 Dywity

606 754 962

poczta@przyjacielebukwaldu.pl;

Bogumiła Brewka - prezes Zarządu

działania na rzecz promocji wsi Bukwałd;

inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi.

14.

Stowarzyszenie

„MeloFani’

25.04.2012

0000416380

Ul. Spółdzielcza 4

11-001 Dywity

Tel. 605 215 252

sylmat3sxabl2@wp.pl

Sylwia

Malinowska - prezes Zarządu

propagowanie kultury muzycznej w wymiarze autorskim i profesjonalnym

15.

Stowarzyszenie

„Gradki” – w likwidacji

0000514108

Gradki 30

11-001 Dywity

Bogusław Dawidzionek - prezes Zarządu

integracja mieszkańców wsi,

16.

Stowarzyszenie

„Aktywne

Dywity”

23.04.2015

0000549734

Ul. Różana 17

11-00 Dywity

dorota.pszcz8bptfydola@wp.pl

Dorota Pszczoła - prezes Zarządu

działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi

17.

Stowarzyszenie Aktywne Spręcowo

22.01.2001

0000054933

Spręcowo 2a

11-001 Dywity szk3f8ola.sprecowo@op.pl

Magdalena Wrzosek - prezeska Zarządu

rozbudowa szkoły, sali gimnastycznej; rozwój artystyczny i kulturalny

18.

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Barkweda „Grodzisko nad starą Łyną”

0000512159

Barkweda 14

11-001 Dywity

Wiesław Wasilewski- prezes Zarządu

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno - kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Barkweda w Gminie Dywity.

19.

Stowarzyszenie 4XK

29.04.2009r.

0000326734

10-371 Olsztyn

Ul. Ks. Jakuba Jagałły 5A/11

Kieźliny

Paweł Rynkiewicz - prezes

aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego

20.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

11.08.2006r

0000260433

Ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto www.warminskizakatek.com.pl

Małgorzata Ofierska - prezes Zarządu

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;

aktywizowanie ludności wiejskiej.

21.

Stowarzyszenie Grajta Grace

18.12.2019r.

0000816070

11-001 Dywity

Ługwałd 38

grajtagrdc.gb9ace@gmail.com

Dominik Sidor -prezes

Wojciech Deliga - wiceprezes

Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwijania i pomnażania dorobku polskiej kultury.

22.

Fundacja

Niebieskie

Drzwi

0000668983

ul. Spółdzielcza2f

11-001 Dywity

biuro@niebieskiedrzwi.eu

Agata

Niebrzydowska - prezes zarządu

upowszechnianie wiedzy o autyzmie;

krzewienie wiedzy o potrzebie wczesnej diagnozy.

23.

Fundacja

Kłobuk

22.02.2017

0000648679

Kieźliny

ul. Romana Domagały 9d

10-371 Olsztyn

fun20ydacjaklobuk@o2.pl

 

 

Cezary

Tomaszewski - prezes Zarządu

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury;

upowszechnianie sportu

24.

Gminny Uczniowski Klub SportowyAsy”

2002

10/2008

Ul. Spółdzielcza 4

11-001 Dywity

Krzysztof Nowosielski- prezes Zarządu

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

25.

Uczniowski Klub Sportowy „Frendo”

24.09.2014

3/2014

Ul. Spółdzielcza 2/14

11-001 Dywity

Wojciech Barański - prezes Zarządu

krzewienie sportu i turystyki

26.

Ludowy Klub

Sportowy

Różnowo

01.08.2011

38/11

Różnowo 1A

11-001 Dywity

Tel. 502 323 947

Marek Krzynowek - prezes Zarządu

krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku

27.

Dywickie

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

nr 35/2010

ul. Różana 2,

11-001 Dywity

Tel. 503 196 550

Jarosław Zackowski - prezes Zarządu

krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku

28.

Stowarzyszenie „Warnija” Szlakami Warmii

20.12.2018r.

0000754445

Ul. Spółdzielcza 30

11-001 Dywity

warniluqja2018@gmail.com

Andrzej Ejma - prezes

Promocja Regionu Warmińsko-Mazurkiego

29.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach

1992

0000029529

Tuławki 16/8

11-001 Dywity

Tel. 0 501497020

Andrzej Olber- prezes Zarządu Dariusz Narbutowicz- naczelnik

Zabezpieczenie p/poż;

udział w akcjach ratowniczych.

30.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie

2001

0000030309

Brąswałd 27

11-001 Dywity

Tel. 089 512 02 67

Wojciech Tomaszewski – prezes zarządu Adam

Tomaszewski – wiceprezes/ naczelnik

- ochrona p/pożarowa

31.

Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie

2007

0000278194

Spręcowo 7

11-001 Dywity

Kamil Kulas - prezes Zarządu

 

ochrona p/pożarowa;

ratownictwo drogowe;

działalność kulturalno -oświatowa.

32.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach

2006

012415/06/

897

Kieźliny

Ul. Ks. Jagałły 3A

10-371 Olsztyn

Tel. 697 888 699

Tadeusz Bielicki- prezes Zarządu Leszek Jost- naczelnik

ochrona p/pożarowa;

ratownictwo drogowe,

33.

UKS Piłki Siatkowej Hermes Dywity

 

11-001 Dywity

Marcin Żołnowski - prezes

krzewienie sportu i turystyki

34.

Fundacja Kapitana Nemo

18.10.2019r.

0000805333

Różnowo 601

11-001 Dywity

 

 

Tomasz Pruszyński - prezes

działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie samorozwoju; edukacji muzycznej; rozwijania talentów;

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

działalność w zakresie ekologii;

działalność terapeutyczna;

inne, zgodnie ze statutem

 

35

Fundacja Familia Nova

18.02.2021 rok

0000879607

Spręcowo 3A

11-001 Dywity

Kowalska Małgorzata – prezes Zarządu

Działania prowadzone na rzecz rodziny, dzieci, rodziców, wspieranie rodzin i małżeństw wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.

Pliki do pobrania:

 

Ankieta dokumentacji pozarządowych

Dokumenty konkursowe

Pliki do pobrania:

Ochrona zabytków - tryb pozyskiwania środków

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dywity z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dywity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sprawozdanie z wykonywania prac lub robót.

Aktualne konkursy i ogłoszenia

OFERTA W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ - PÓŁKOLONIE
Publikacja oferty w trybie małych zleceń
Oferta - półkolonie
 

KONKURS - OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Dywity w roku 2022 w zakresie 3A wspierania integracji spolecznej osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - opieka wytchnieniowa
Regulamin otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego
Załącznik do regulaminu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór umowy o realizację zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

KONKURS NA SPORT, REKREACJĘ I TURYSTYKĘ 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Pliki do pobrania:

KONKURS NA KULTURĘ, SZTUKĘ, EDUKACJĘ, ZDROWIE 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w 2022 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

ZARZĄDZENIE w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Pliki do pobrania: 


Tryb małych zleceń

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego- http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570, które wprowadza uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów”. Przepisy weszły w życie    po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem wzory te obowiązują  od 10 maja br.

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym  na podstawie artykułu  19 a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

Pliki do pobrania: