Szukaj

Organizacje pozarządowe

Program współpracy 

Pliki do pobrania:

Baza Organizacji Pozarządowych

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Data rejestracji oraz numer w KRS

Dane adresowe

Osoby reprezentujące

Przedmiot działań

1

DYWICKIE GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

19.01.2011

35/2010

UL. ROŻANA 2, 11-001 DYWITY

Tel: 503-196-550

JAROSŁAW ZACKOWSKI- PREZES

Krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku

2

FUNDACJA „ALBATROS”

25.09.2006, 0000263522

BUKWAŁD 45, 11-001 DYWITY

TEL: 664-173-828

www.falbatros.pl

ewim85dul2k53@wp.pl

EWA RUMIŃSKA- PREZES ZARZĄDU

Ochrona dzikich ptaków, edukacja ekologiczna, prowadzenie ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich

3

FUNDACJA FAMILIA NOVA

18.02.2021

0000879607

SPRĘCOWO 3A, 11-001 DYWITY

MAŁGORZATA KOWALSKA- PREZES

Działania prowadzone na rzecz rodziny i małżeństw wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami; prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka

4

FUNDACJA KAPITANA NEMO

18.10.2019

0000805333

RÓŻNOWO 601, 11-001 DYWITY

kontaktx7pu@fkn.org.pl

TOMASZ PRUSZYŃSKI-PREZES

Działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zakresie samorozwoju; działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5

FUNDACJA KŁOBUK

22.02.2017, 0000648679

UL. ROMANA DOMAGAŁY 9D,

10-371 KIEŹLINY,

fundacja6wdaklobuk@o2.pl

CEZARY TOMASZEWSKI- PREZES

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie sportu

6

FUNDACJA NIEBIESKIE DRZWI

05-04-2017,

0000668983

UL. LEOPOLDA STAFFA 3, KIEŹLINY,

10-371 OLSZTYN

TEL.664 909 411

bn.b30wpiuro@niebieskiedrzwi.eu

Agata Niebrzydowska-Prezes,

Andrzej Niebrzydowski- Wiceprezes

Upowszechnianie wiedzy o autyzmie;

Krzewienie wiedzy o potrzebie wczesnej diagnozy

7

FUNDACJA „PRYMUS”

11.10.2004, 0000219132

BUKWAŁD 39, 11-001 DYWITY, agasak7c9@wp.pl

AGNIESZKA SAKOWSKA-HRYWNIAK- PREZES ZARZĄDU, MAŁGORZATA RUDNICKA- WICEPREZES

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dywity

8

FUNDACJA „36 i 6”

07.01.2015, 0000537074

RÓŻNOWO 315, 11-001 DYWITY, e.g4xiska@fundacja36i6.pl

EWA GISKA- PREZES ZARZĄDU, ELŻBIETA DOBRZENIECKA- WICEPREZES

Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji, organizowanie i wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

9

FUNDACJA „TUTUM”

20.08.2021,

0000917212

UL. JEZIORNA 6, 11-001 DYWITY

fuqnndacja.tutum@gmail.com

501-585-161- Dorota Podgórska-Dudko

797-297-284- Bogusława Budna

 

PREZES- Dorota Podgórska-Dudko

Bogusława Budna- WICEPREZES

 

Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wyrównywanie szans życiowych młodzieży, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, profilaktyka uzależnień, rozwój, propagowanie i upowszechnianie kultury oraz sztuki, w tym tradycji regionalnych oraz narodowych

9

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ASY”

27.05.2002, 10/2008

UL. SPÓŁDZIELCZA 2/14, 11-001 DYWITY

 

KRZYSZTOF NOWOSIELSKI- PREZES ZARZĄDU

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

10

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

11.08.2006, 0000260433

UL. GRUNWALDZKA 6,

11-040 DOBRE MIASTO,

ofierpxska@gmail.com

MAŁGORZATA OFIERSKA- PREZES ZARZĄDU, JANUSZ KLOC- WICEPREZES,  KATARZYNA RADULEWICZ- WICEPREZES

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aktywizowanie ludności wiejskiej

11

LUDOWY KLUB SPORTOWY RÓŻNOWO

01.08.2011

38/11

RÓŻNOWO 1A, 11-001 DYWITY

TEL: 502-323-947

MAREK KRZYNOWEK-PREZES

Krzewienie sportu i turystyki oraz innych forma aktywnego wypoczynku

12

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRĄSWAŁDZIE

23.07.2001

0000029529

BRĄSWAŁD 8A, 11-001 DYWITY

Tel: (89) 512-02-67

WOJCIECH TOMASZEWSKI- PREZES

ADAM TOMASZEWSKI- WICEPREZES

 

Ochrona przeciwpożarowa

13

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIEŹLINACH

07.09.2001

0000040972

UL. KS JAGAŁŁY 3A, 11-001 DYWITY

Tel: 697-888-699

okiezlik.xci2ny@gmail.com

 

TADEUSZ BIELICKI- PREZES

PIOTR GWAREK-WICEPREZES

Ochrona przeciwpożarowa; ratownictwo drogowe;

 

14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SPRĘCOWIE

17.04.2004

0000278194

SPRĘCOWO 106, 11-001 DYWITY

 

KAMIL KULAS- PREZES

MAREK BARANOWSKI-WICEPREZES

Ochrona przeciwpożarowa; ratownictwo drogowe;

działalność kulturalno-oświatowa

 

15

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TUŁAWKACH

19.07.2001

0000029529

 

TUŁAWKI 15B, 11-001 DYWITY

ANDRZEJ OLBER-PREZES

ANDRZEJ GÓRZYŃSKI-WICEPREZES

 

Zabezpieczenie przeciw pożarowe; udział w akcjach ratowniczych

16

STOWARZYSZENIE „AKTYWNE DYWITY”

23.04.2015, 0000549734

UL. RÓŻANA 17,

11-001 DYWITY,

dorota.pszczołaltvnq@wp.pl

DOROTA PSZCZOŁA- PREZES ZARZĄDU, RENATA CHALIMONIUK- WICEPREZES

 

Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi

17

STOWARZYSZENIE AKTYWNE SPRĘCOWO

22.10.2001, 0000054933

SPRĘCOWO 2A,

11-001 DYWITY,

szkolaeawlsb.sprecowo@op.pl

MAGDALENA WRZOSEK- PREZES

Rozbudowa szkoły, sali gimnastycznej, rozwój artystyczny i kulturalny

18

STOWARZYSZENIE GRAJTA GRACE

18.12.2019, 0000816070

ŁUGWAŁD 38, 11-001 DYWITY, gra0gpjtagrace@gmail.com

DOMINIK SIDOR- PREZES, WOJCIECH DELIGA- WICEPREES

Prowadzenie działalności oświatowej kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwijania i pomnażania dorobku polskiej kultury

19

STOWARZYSZENIE ŁUGWAŁD

14.05.2004, 0000207261

ŁUGWAŁD 4C, 11-001 DYWITY,

TEL: 604-853-818,             

gleau7dzi@o2.pl

ZBIGNIEW GLEZMAN-PREZES

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Ługwałd

20

STOWARZYSZENIE „MELOFANI”

25.04.2012, 0000416380

UL.SPÓŁDZIELCZA 4, 11-001 DYWITY,

TEL: 605-215-252,

sylmh0e7mal2@wp.pl

SYLIWA MALINOWSKA- PREZES ZARZĄDU, IWONA MOSAKOWSKA-MACIĄG- WICEPREZES

Propagowanie kultury muzycznej w wymiarze autorskim i profesjonalnym

21

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WSI BARKWEDA „GRODZISKO NAD STARA ŁYNĄ”

17.06.2014, 0000512159

BARKWEDA 14, 11-001 DYWITY,

WIESŁAW WASILEWSKI- PREZES ZARZADU, TERESA BANASIK- WICEPREZES

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Barkweda w Gminie Dywity

22

STOWARZYSZENIE „NASZA WARMIA”

25.02.2022

0000956655

NOWE WŁÓKI 45, 11-001 DYWITY

TEL: 608-356-283

biuro.b7642@naszawarmia.org.pl

EDWARD KOWALSKI-CZŁONEK ZARZĄDU

MARCIN CHROSTEK-CZŁONEK ZARZĄDU

Wszechstronne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ochrony środowiska, ochrona zasobów naturalnych ziemi

23

STOWARZYSZENIE „NASZA WIEŚ”

24.04.2001, 0000009381

FRĄCZKI 32 B, 11-001 DYWITY

TEL: 603-304-833

bogusiar8h44@wp.pl

BOGUSŁAWA KAMIŃSKA- PREZES ZARZĄDU,                  IZABELA TUNKIEWICZ- WICEPREZES ZARZĄDU

Integracja i aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży wiejskiej oraz dorosłych mieszkańców wsi

24

STOWARZYSZENIE „NASZA WIEŚ REDYKAJNY”

25.02.2015, 0000540879

REDYKAJNY 5, 11-001 DYWITY bogusl3bfn4iawbe@wp.pl

BOGUMIŁA PAJĄK- PREZEZ,                  MAŁGORZATA BZURA- WICEPREZES

Aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego oraz zdrowego stylu życia

25

STOWARZYSZENIE NIEBIESKIE DRZWI

05.04.2017, 0000668983

UL. SPÓŁDZIELCZA 2F, 11-001 DYWITY,

bi02ruro@niebieskiedrzwi.eu

AGATA NIEBRZYDOWSKA- PREZES

ANDRZEJ NIEBRZYDOWSKI- WICEPREZES

Upowszechnienie wiedzy o autyzmie, krzewienie wiedzy o potrzebie wczesnej diagnozy

26

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SĘTALA

10.12.2009, 0000343218

SĘTAL 24, 11-001 DYWITY,  

TEL: 508-334-002, przemek.baqf5znaszek@gmail.com

PRZEMYSŁAW BANASZEK- PREZES,                             MARTA GIBAS- WICEPREZES

Integracja mieszkańców wsi, troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty, sakralne, tradycje Sętala

27

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYWITACH

21.08.2020

0000851388

UL. SPÓŁDIELCZA 4, 11-001 DYWITY

stowarzyszenie.90hwz.spdywity@gmail.com

MARTYNA MIERZEJEWSKA-PREZES

 

Działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Dywitach; działalność na rzecz ochrony i zachowania przyrody oraz dziedzictwa historyczno-kulturalnego regionu

28

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD

12.01.2010, 0000344751

BUKWAŁD 59, 11-001 DYWITY,

TEL: 606-754-962, poczte0sdia@przyjacielebukwaldu.pl

BOGUMIŁA BREWSKAP PREZES ZARZĄDU, HELENA EJŚWIŁ-OSTROWSKA- ZATĘPCA PREZESA

Działania na rzecz promocji wsi Bukwałd, inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi

29

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPY I OKOLIC

12.20.2001, 0000053021

SŁUPY 43, 10-381 OLSZTYN,

TEL: 606-277-359,

srwsio.slu2t8py@wp.pl

WALDEMAR GRZEGORZEWSKI- PREZES ZARZĄDU

Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej , prowadzenie klubu sportowego

30

STOWARZYSZENIE WARMIŃSKA WIEŚ

06.03.2007, 0000274716

RÓŻNOWO 175, 11-001 DYWITY, warab6h4gminska.wies@wp.pl

MONIKA KUR-RYDZEWSKA- PREZES ZARZĄDU

Poprawa warunków życia na wsi, działalność kulturalna i edukacyjna

31

STOWARZYSZENIE „WARNIJA” SZLAKAMI WARMII

20.12.2018,

0000754445

UL. SPÓŁDZIELCZA 30, 11-001 DYWITY

wara.0x1wnija2018@gmail.com

ANDRZEJ EJMA- PREZES, MIROSŁAW CZAPLIŃSKI-WICEPREZES

Promocja regionu warmińsko-mazurskiego

32

STOWARZYSZENIE 4XK

15.04.2009, 0000326734

UL. KS. JAKUBA JAGAŁŁY 5A/11,

10-371 KIEŹLINY

PAWEŁ RYNKIEWICZ-PREZES,                              ADAM ŁOKUCIEJEWSKI- WICEPREZES

Aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego

33

UCZNIOWSKI KLUB SPRTOWY „FRENDO”

24.09.2014,

3/2014

UL. SPÓŁDZIELCZA 2/14, 11-001 DYWITY

WOJCIECH BARAŃSKI- PREZES ZARZĄDU

Krzewienie sportu i turystyki

34

UKS PIŁKI SIATKOWEJ HERMES DYWITY

16.04.2018

44/2018

UL. SPÓŁDZIELCZA 4, 11-001 DYWITY

MARCIN ŻARNOWSKI-PREZES,

ANNA LEWOŃKO-WICEPREZES

Krzewienie sportu i turystyki

35

WARMIŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET KIEŹLIŃSKICH

08.09.2003, 0000171553

10-371 KIEŹLINY, UL. JAGAŁŁY 3

wandadrzgrotq3mewiecka@op.pl

MARLENA KRAWCZYŃSKA- PREZES ZARZĄDU,              WANDA DRZEWIECKA- ZASTĘPCA PREZESA

Integracja kobiet wiejskich, pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów, skierowanie działalności do dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania:

 

Ankieta dokumentacji pozarządowych

Dokumenty konkursowe

Pliki do pobrania:

Ochrona zabytków - tryb pozyskiwania środków

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dywity z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dywity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sprawozdanie z wykonywania prac lub robót.

Aktualne konkursy i ogłoszenia

Zarządzenie nr USCO.0050.44.2023 Wójta Gminy Dywity z dnia 9 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dywity

KONKURS NA SPORT, REKREACJĘ I TURYSTYKĘ 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Zarządzenie w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w roku 2023

Pliki do pobrania:

KONKURS NA KULTURĘ, SZTUKĘ, EDUKACJĘ, ZDROWIE 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w 2023 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Zarządzenie w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia w roku 2023

Pliki do pobrania: 


Tryb małych zleceń

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego- http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570, które wprowadza uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów”. Przepisy weszły w życie    po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem wzory te obowiązują  od 10 maja br.

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym  na podstawie artykułu  19 a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

Pliki do pobrania: