Szukaj

Grunty inwestycyjne

Na terenie gminy Dywity znajduje się 1 145 ha wolnej przestrzeni inwestycyjnej, przeznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i tereny inwestycyjne.

Na mapie poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tereny usługowe oznaczone są najczęściej kolorami w tonacji czerwonej. Legenda do rysunku planu objaśnia, co oznaczają użyte kolory i oznaczenia. Żeby przejść do wykazu obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego należy kliknąć na mapę.

mapa przestrzeni inwestycyjnej

W przypadku zainteresowania gruntem inwestycyjnym prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dywity. Postaramy się pomóc ( → zakładka Kontakt).