Szukaj

Szkoła Muzyczna

Szanowni Państwo

W naszej gminie z inicjatywy Radnych Gminy Dywity w tym Pana Janusza Cieplińskiego – nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie, pojawiła się idea utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia na bazie rozbudowanego Zespołu Szkół w Dywitach.
W tym celu w dniu 18 maja 2010 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Gminą Dywity w sprawie współpracy na rzecz utworzenia i funkcjonowania w Dywitach szkoły muzycznej I stopnia.
Prace na powstaniem nowej placówki trwały szybko i sprawnie. W dniu 28 czerwca 2010 roku Powiat Olsztyński zawarł stosowne porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego uzyskał zgodę na utworzenie i prowadzenie szkoły muzycznej I stopnia w Dywitach. W związku z tym Radni Powiatu Olsztyńskiego już następnego dnia podjęli uchwałę o utworzeniu placówki.
Dzięki temu z dniem 1 września br. w szkole muzycznej I stopnia w Dywitach naukę będzie mogło rozpocząć 80 uczniów, którzy pomyślnie przeszli czerwcową rekrutację.

Z poważaniem

(-) Daniel Zadworny
Z-ca Wójta Gminy Dywity

W dniu 01.09.2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej w Dywitach

zobacz artykuł

Odwiedź stronę internetową Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach