Szukaj

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie

Budynek z czerwonej cegły

W ramach programu Gmina Dywity otrzymała dofinansowanie w wysokości 107 991,33 zł na realizację projektu pn. „Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie” polegającego na:
- modernizacji budynku byłej szkoły na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego,
- wyposażeniu Centrum w monitor interaktywny, zawierający multimedialne informacje z zakresu dziedzictwa kulturowego Brąswałdu,
- wykonaniu wirtualnego spaceru po Brąswałdzie http://spacer.gminadywity.pl/,
- wykonaniu na stronie www.gminadywity.pl modułu rezerwacji terminów zwiedzania/korzystania z Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie,
- wykonaniu tablicy informacyjnej oraz spotu radiowego promującego projekt.

Logo Funduszu Eurpjeksiego, flaga Polski, Warmia i Mazury

Projekt pn. "Centrum Dziedzictwa Kulturalnego w Brąswałdzie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie 6.1 - Infrastruktura kultury

Poddziałanie 6.1.1 - Dziedzictwo kulturowe

Wartość projektu: 311 994,16 zł

Wartość dofinansowania: 107 991,33 zł

Data podpisania umowy: 31.10.2019 r.

Zakończenie finansowe projektu: 31.07.2020 r.

 

W ramach programu Gmina Dywity otrzymała dofinansowanie w wysokości 112 966,68 zł na realizację projektu pn. „Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie” polegającego na:

  1. modernizacji budynku byłej szkoły na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego,
  2. wyposażeniu Centrum w monitor interaktywny, zawierający multimedialne informacje z zakresu dziedzictwa kulturowego Brąswałdu,
  3. wykonaniu wirtualnego spaceru po Brąswałdzie - http://spacer.gminadywity.pl/,
  4. wykonaniu na stronie www.gminadywity.pl modułu rezerwacji terminów zwiedzania/korzystania z Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie,
  5. wykonaniu tablicy informacyjnej oraz spotu radiowego promującego projekt.

Cele projektu:

  1. Włączenie budynku dawnej szkoły podstawowej w Brąswałdzie, obiektu o znaczeniu kulturalnym w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.
  2. Wykorzystanie potencjału zabytkowego budynku dawnej szkoły podstawowej w Brąswałdzie do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie różnorodności oferty kulturalnej i turystycznej budynku dawnej szkoły podstawowej w Brąswałdzie, poprzez stworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie z jego ofertą: warsztaty tradycji i historii lokalnej, Izba Pamięci, miejsce wystawowe, konferencyjne, punkt sprzedaży produktów lokalnych.
  3. Stworzenie miejsca skupiającego lokalne stowarzyszenia działające w obszarze edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego.

    W okresie wakacyjnym zwiedzanie jest możliwe tylko w terminach weekendowych.
Rezerwacja terminu zwiedzania
* wymagane, ** opcjonalne

Twoja rezerwacja została wysłana.