Szukaj

Poradnik biznesowy

Poniżej przedstawiamy odnośniki do stron internetowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  • Przydatne linki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) https://www.ceidg.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl
Pomoc w zarządzaniu mikro firmą  http://mikroporady.pl

  • Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego  http://www.wmarr.olsztyn.pl
Polska Agencja Inwestycji i Handlu  http://www.paih.gov.pl
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna  http://www.wmsse.com.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   http://www.parp.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  http://bip.warmia.mazury.pl
Ministerstwo Rozwoju  https://www.mr.gov.pl