Szukaj

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „AKWEDUKTY” sp. z o.o. w Różnowie przejęła od Gminy Dywity następujące zadania:
1. Wydawanie warunków technicznych przyłączeń wod-kan.,
2. Wydawanie promes wod-kan.,
3. Zatwierdzanie projektów technicznych wod-kan.,
4. Rozliczanie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
5. Usuwanie awarii wod- kan.

Usługi dodatkowe świadczone przez PUK „AKWEDUKTY”:
6. Usługi wod-kan. (np. wykonywanie przyłączy i sieci wod-kan , usługi koparko ładowarką
7. Udrażnianie sieci i przyłączy wod-kan.

Dane kontaktowe do pracowników PUK „AKWEDUKTY” sp. z o.o. znajdują się na załączonej grafice.

 

USUWANIE  AWARII SIECI WOD-KAN: tel. 512 992 592

 

 

 

Do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:

1. Przedmiotów higieny osobistej, a w szczególności:
- podpasek, tamponów, patyczaków do uszu, pieluch, wacików.

2. Środków do utrzymania czystości typu:
- mopy, ściereczki, ścierki elastyczne, chusteczki elastyczne nawilżane itp.

3. Odpadów stałych, które mogą powodować pogorszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności:

-  żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdzy, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, pierza nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

4. Odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności:

-  sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt a w szczególności:

-  gnojówki, gnojowicy, obornika ścieków z kiszonej.

W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości odprowadzanych ścieków Urząd Gminy w Dywitach zamknie przyłącze kanalizacyjne!