Szukaj

Strategia Gminy

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 18 stycznia 2022r. do 22 lutego 2022r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
    1. pisemnej – poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
    2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez składanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 za pomocą formularza wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii  w terminie od 18 stycznia do 22 lutego 2022 r.
Przekazanie uwag powinno nastąpić:
    • w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Biurze Obsługi Interesanta, Segment A, piętro I,
    • pocztą tradycyjną, na adres Urzędu Gminy Dywity,
    • pocztą elektroniczną, na adres e-mail: ugbl@ugdywity.pl.
    3. ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 28.


Załączniki:
    1. Zarządzenie Wójta Gminy Dywity w sprawie przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030
    2. Ogłoszenie Wójta Gminy Dywity w sprawie przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030
    3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity 2021-2030 (werscja doc)
    4. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity 2021-2030 (wersja pdf)
    5. Formularz konsultacji (wersja doc)
    6. Formularz konsultacji (wersja pdf)