Szukaj

Spółka komunalna PUK Różnowo przejęła od Gminy Dywity zadania z zakresu wod-kan.

3 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „AKWEDUKTY” sp. z o.o. w Różnowie przejęła od Gminy Dywity następujące zadania:
1. Wydawanie warunków technicznych przyłączeń wod-kan.,
2. Wydawanie promes wod-kan.,
3. Zatwierdzanie projektów technicznych wod-kan.,
4. Rozliczanie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
5. Usuwanie awarii wod- kan.

Usługi dodatkowe świadczone przez PUK „AKWEDUKTY”:
6. Usługi wod-kan. (np. wykonywanie przyłączy i sieci wod-kan , usługi koparko ładowarką
7. Udrażnianie sieci i przyłączy wod-kan.

Dane kontaktowe do pracowników PUK „AKWEDUKTY” sp. z o.o. znajdują się na załączonej grafice.