Szukaj

Gmina nowoczesna i innowacyjna

Zarządzający Gminą Dywity przykładają dużą wagę do tego, żeby wdrażać w życie nowoczesne, przyjazne i innowacyjne rozwiązania, które służą mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

Innowacyjny Fundusz Sołecki

Został wprowadzony Zarządzeniem nr 123/2019 z 11 lipca 2019 r. Główne założenie IFS polega na tym, że sołectwa, które większość Funduszu Sołeckiego przeznaczą na inwestycje, otrzymują dodatkowe środki (premię inwestycyjną) z budżetu Gminy. W 2020 roku, jeśli łączny udział procentowy wydatków przeznaczonych na infrastrukturę w stosunku do wszystkich wydatków danego sołectwa wynosił od 50 do 60%, to Gmina dofinansowywała przedsięwzięcie w kwotą 100% jego kosztów. Jeśli mieszkańcy zdecydowali, że chcą przeznaczyć ponad 60% Funduszu Sołeckiego na inwestycje, to Gmina dokładała 200%. 
W kolejnym roku zasady przyznawania dofinansowań inwestycji sołeckich zostały nieco skorygowane. Zarządzeniem nr 101/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. przewidziano wsparcie finansowe dla jednego przedsięwzięcia z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego. Odtąd, jeśli łączny udział procentowy wydatków przeznaczonych na infrastrukturę w stosunku do wszystkich wydatków danego sołectwa wynosi 60% - Gmina dokłada 150% kosztów przedsięwzięcia.
Przez wydatki przeznaczone na infrastrukturę rozumie się np.: doposażenie placów zabaw, remont bądź modernizację świetlic wiejskich, budowę i naprawę chodników, oświetlenie ulic, budowę i remont wiat przystankowych, zagospodarowanie terenów sołeckich. Nowy instrument finansowy cieszy się ogromnym powodzeniem. W ciągu 2 lat skorzystało z niego aż 18 z 20 sołectw, w znacznym stopniu poprawiając funkcjonalność infrastruktury, estetykę otoczenia i – tym samym - poziom zadowolenia mieszkańców. IFS pozwolił zwiększyć środki na inwestycje sołeckie o ponad 700 tys. zł w 2020 roku, o ponad 500 tys. w 2021 roku i około 700 tys. zł w 2022 roku. 
Pośrednio IFS przyczynił się także do wzrostu świadomości obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych społeczności. Poczucie osobistego wpływu na otaczającą rzeczywistość zmobilizowała wiele osób do czynnego udziału w zebraniach wiejskich, podczas których dzielony jest Fundusz Sołecki. 
Za wdrożony IFS Gmina Dywity otrzymała wyróżnienie w zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej bezpłatnym konkursie „Innowacyjny Samorząd” w kategorii „Gminy Wiejskie”. Zdecydowała o tym Kapituła konkursu złożona z naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli ministerstw oraz stowarzyszeń zrzeszających samorządy.

Bon dla Krasnala 

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2020, radni jednogłośnie przegłosowali wprowadzenie "Bonu dla Krasnala" - nowej, pieniężnej formy wsparcia dla rodzin zameldowanych na terenie Gminy Dywity. O przyznanie bonu mogą ubiegać się rodzice każdego dziecka w wieku od 1 do 3 lat. Kwota wsparcia to 250 zł na dziecko miesięcznie. Dodatkowym kryterium jest składanie przez rodziców rocznego zeznania podatkowego ze wskazaniem miejsca zamieszkania w naszej Gminie.
Rodzice mogą przeznaczać pieniądze na częściowe sfinansowanie opieki nad dzieckiem przez nianię, niepubliczny żłobek czy dzienny klub dziecięcy. Wsparcie jest przyznawane rodzicom pracującym i aktywnie poszukującym pracy, co w pewnym stopniu ułatwia im powrót po urlopie rodzicielskim na rynek pracy. Dzięki naszemu instrumentowi finansowemu także opiekunka czy niania ma legalne zajęcie. 
Autorski pomysł doceniono w bezpłatnym ogólnopolskim konkursie "Innowacyjny Samorząd", zorganizowanym w kwietniu 2021 roku przez Serwis Samorządowy Polska Agencja Prasowa. Dostrzeżono go pośród 396 projektów złożonych przez samorządy z całej Polski, przyznając mu wyróżnienie w kategorii „Gminy Wiejskie”.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do GOPS Dywity od 1 marca 2020. Z danych przekazanych przez GOPS w Dywitach wynika, że od dnia wejścia w życie, czyli od kwietnia 2020 r. do chwili obecnej , świadczeniem objętych było/jest osiemdziesięcioro dzieci. Prorodzinna inicjatywa jest unikalnym zjawiskiem nie tylko wśród gmin powiatu olsztyńskiego, lecz również całego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Nawigacja dla Mieszkańca 

„Nawigacja dla Mieszkańca” to narzędzie wymyślone i wykonane dekadę temu przez geodetę z Urzędu Gminy Dywity i byliśmy pod tym względem pionierami wśród gmin wiejskich w Polsce. Urządzenie składało a się z nawigacji samochodowej, do której zaimplementowano szczegółową bazę adresową wszystkich budynków w gminie. Dzięki temu np. nowi mieszkańcy mogli szybko i sprawnie trafić pod konkretny adres, nawet jeśli znajdował się na odludziu, w najdzikszej głuszy 
Funkcjonujące w tamtym czasie na rynku nawigacje samochodowe wraz ze standardowym oprogramowaniem były ubogie w szczegółowe bazy danych dla terenów wiejskich. Niemożliwe było odnalezienie zabudowy położonej na obszarach kolonijnych lub konkretnego budynku w zwartej zabudowie wsi - chociażby dlatego, iż z reguły na obszarach wiejskich nie stosuje się nazw ulic, a jedynie numerację porządkową budynków. Zwłaszcza w miejscowościach podmiejskich o wysokiej dynamice urbanizacyjnej numeracja budynków bywa bardzo rozbudowana, co dla nowych mieszkańców lub osób poszukujących danego budynku stanowiło dużą uciążliwość. Nasz pomysł stanowił wówczas panaceum na tego typu niedogodności, uzupełniając „białe plamy” w ogólnodostępnych aplikacjach nawigacyjnych. 
Tuż po premierze „Nawigacji dla Mieszkańca”, w ramach zachęty naszych mieszkańców do formalizowania meldunku w Gminie Dywity, Urząd zainicjował akcję polegającą na comiesięcznym losowaniu urządzeń nawigacyjnych pośród 3 osób, które w danym miesiącu zdecydowały się u nas zameldować. Ponadto, rejestrując wówczas auto w Gminie, można było liczyć na niższą składkę OC. Akcja promeldunkowa trwała do 30 czerwca 2010 r. Na jej zakończenie Urząd ufundował wysokiej klasy telewizor dla mieszkańca, który zameldował się w Gminie Dywity jako nr 10.000. 

System powiadomień masowych SMS

W 2015 roku, jako jedna z pierwszych gmin w regionie, wdrożyliśmy system powiadomień masowych SMS. Dzięki niemu za pomocą SMS-a przekazujemy mieszkańcom gminy najważniejsze informacje dotyczące istotnych wydarzeń, awarii sieci wodociągowych i gazowych, utrudnień komunikacyjnych, zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej itp.  Pomaga to mieszkańcom w porę zaopatrzyć się w zapas wody, zabezpieczyć dobytek przed nadchodzącą wichurą czy śnieżycą, zorganizować dzieciom alternatywny transport do szkoły, samemu wybrać dogodny objazd, czy na przykład zaplanować udział w gminnym wydarzeniu.
Aby zarejestrować się do systemu i otrzymywać powiadomienia, wystarczy na numer 799-448-299 wysłać SMS, w którego treści należy wpisać nazwę swojego sołectwa.
W bazie mamy obecnie zapisanych ponad 3000 numerów telefonów – niby sporo, ale to wciąż niecałe 25% dorosłych mieszkańców Gminy Dywity (zakładając, że wyłącznie osoby pełnoletnie czerpią informacje z naszego systemu). Dlatego staramy się przy każdej okazji zachęcać mieszkańców do korzystania z gminnych powiadomień SMS. Ta metoda bowiem, alternatywna do tradycyjnych form komunikacji (powiadomień listownych czy wywieszanych ogłoszeń), stanowi szybszy, tańszy i o wiele bardziej efektywny sposób dotarcia z pilną informacją do szerokiej rzeszy odbiorców, i to o każdej porze dnia i nocy.

Przerwa Słoneczna 

Szacuje się, że około 90% Polaków, cierpi na niedobór witaminy D.  Tymczasem jej prawidłowy poziom w organizmie zapobiega wielu groźnym chorobom, ale przede wszystkim wzmacnia nasz układ odpornościowy: dzięki niej potrafimy nie tylko walczyć z wirusami i bakteriami, lecz także lepiej poradzić sobie z codziennym stresem. Najprostszym sposobem na uzupełnienie niedoborów witaminy D jest wyjście na spacer - najlepiej podczas słonecznej pogody. 
Bazując na tej wiedzy, postanowiliśmy zadbać o zdrowie i odporność pracowników naszego Urzędu. W tym celu, zarządzeniem nr 78/2021 z dnia 24.05.2021 r. wprowadziliśmy codzienną półgodzinną (wliczaną do czasu pracy) tzw. „przerwę słoneczną”, podczas której każdy urzędnik ma prawo wyjść na świeże powietrze, by skorzystać z dobroczynnego działania naturalnej witaminy D  - składnik ten jest bowiem syntezowany w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego.
Początkowo przerwę słoneczną przewidzieliśmy jedynie podczas miesięcy letnich, kiedy ekspozycja skóry na słońce jest najbardziej efektywna. Lato jednak minęło szybko, natomiast potrzeba krótkiego „złapania oddechu” w ciągu dnia pracy utrzymuje się wśród pracowników Urzędu przez cały rok na stałym poziomie. Wiadomo, że nadmierny stres obniża nie tylko wydajność, ale przede wszystkim odporność. Jako, że zależy nam na zdrowiu i skuteczności naszych urzędników – 01.09.2021 r. przedłużyliśmy „przerwę słoneczną” do odwołania. Uznaliśmy bowiem, że nawet w gorszą pogodę warto przespacerować się nad pobliskie jezioro Dywickie, by odsapnąć na moment od dzwoniących telefonów, dać odpocząć oczom zmęczonym wielogodzinnym wpatrywaniem się w monitor, wyciszyć się, pomyśleć, złapać dystans. 
Nie każdemu urzędnikowi – głównie ze względu na nawał obowiązków – udaje się regularnie korzystać z „przerwy słonecznej”. Sądzę jednak, że sama świadomość takiej możliwości wpływa pozytywnie na psychiczne samopoczucie pracowników Urzędu – a to jest dla nas szczególnie istotne.

Innowacyjne wsparcie przedsiębiorców w czasie Covid


Lokalni przedsiębiorcy to nasze (jedno z wielu ;-) ) oczko w głowie. Dzięki temu, że to właśnie u nas lokują swoje biznesy - dynamicznie wzrasta potencjał inwestycyjny okolicznych obszarów oraz atrakcyjność Gminy Dywity jako dobrego miejsca do życia. Łącznie przekłada się to natomiast na wzrost prestiżu wśród gmin wiejskich naszego regionu. Na bieżąco staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom (oczywiście w ramach realnych możliwości), a także uważnie wsłuchiwać się w ich głosy (chociażby przy okazji organizowanego co roku Gminnego Forum Przedsiębiorców).
Przez atak epidemii koronawirusa wiele firm stanęło nad przepaścią – ta sytuacja nie ominęła niestety Gminy Dywity. Dlatego już na początku 2020 roku wpadliśmy na pomysł wsparcia naszych przedsiębiorców poprzez zaoferowanie im możliwości zareklamowania się w lokalnych i regionalnych mediach. Do udziału w przedsięwzięciu udało nam się zaprosić partnerów medialnych gminy, czyli „Życie Olsztyna”, „Gazetę Olsztyńską”, Telewizję Olsztyn i portal Olsztyn.com.pl. One to na naszą prośbę bezpłatnie udostępniły swe łamy i czas antenowy w celu prezentacji i promocji naszych „lokalsów”: zarówno większych firm, jak i małych rodzinnych biznesów - w tym rękodzielników, których jest u nas prawdziwy urodzaj. 
Do skorzystania z tego rodzaju promocji zachęcaliśmy ich za pośrednictwem oficjalnej strony Gminy Dywity oraz komunikatów w mediach społecznościowych. Wystarczyło na Messengera Gminy przesyłać krótki opis prowadzonej działalności i rodzaju usług, jakie świadczy firma, wraz ze zdjęciem lub linkiem do swojej strony internetowej, aby uzyskać bezpłatną reklamę o szerokim zasięgu. 
Oprócz tego, na naszym gminnym Facebooku pojawił się cykl „Gmina Dywity wspiera lokalnych przedsiębiorców”, gdzie nasi liczni followersi - a w tamtym czasie mieliśmy ich ponad 5 tys. (obecnie na początku 2024 roku liczba ta wynosi ponad 13 tys.) - na bieżąco dowiadywali się, że warto kupować i zamawiać w naszych lokalnych firmach. 
Przedsiębiorcy, których sytuacja z powodu koronawirusa uległa znacznemu pogorszeniu (w szczególności prowadzący działalności wymienione w rozporządzeniach rządowych), dzięki tej akcji dostali niepowtarzalną szansę dotarcia ze swą ofertą do rzeszy mieszkańców naszego regionu i nie tylko, a co za tym idzie - trafić do większej ilości potencjalnych klientów.
Ponadto, podczas XVII sesji Rady Gminy Dywity, radni podjęli uchwałę, na mocy której od kwietnia 2020 roku zdecydowano o półrocznym zwolnieniu z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa. Nie mamy co prawda dostępu do żadnych oficjalnych statystyk, ale żywię głęboką nadzieję, że dzięki tym kilku drobnym gestom przyczyniliśmy się do ocalenia przed najgorszym przynajmniej kilku lokalnych biznesów.