Szukaj

Urząd Gminy

panorama

URZĄD GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-10-28-821  Regon: 000535592

Dane do faktur
GMINA DYWITY
Ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-38-51-950 Regon: 510742971

Centrala tel.: +48 89 524 76 40, 512 01 60
fax: +48 89 512 01 24
e-mail: u5jug@ugdywity.pl

Biuro Obsługi Interesanta - 89 522 87 07

Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30
KASA czynna w godzinach: 8:00 – 13:00

Wójt Gminy Dywity
przyjęcia interesantów
we wtorki w godzinach: od 8:00 do 13:00
(po uprzednim telefonicznym umówieniu się):
89 524 76 40.

Konto bankowe - (podatki, czynsze, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego):
Bank Handlowy SA o/Olsztyn
38 1030 1508 0000 0008 2362 9004
 

Konto bankowe - opłata za śmieci:
Bank Handlowy SA o/Olsztyn
81 1030 1508 0000 0008 2362 9006

 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Telefon
bezpośredni
tel.wew. e-mail
Daniel Zadworny Wójt Gminy 11 /A/ 89 524 76 40    
Magdalena Iwanek Zastępca Wójta        
Waldemar Szydlik Sekretarz Gminy 12 /A/ 89 524 76 41   sekretarv23dz@ugdywity.pl
Teresa Kuptel Skarbnik Gminy 13 /A/ 89 524 76 43 203 skza1ixparbnik@ugdywity.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH
Marzena Lipińska-Bugaj Kierownik 7 /A/ 89 524 76 62 222 u86sc@ugdywity.pl
Wioleta Sezonienko Zastępca Kierownika USC 7 /A/ 89 524 76 46 206 s3hioea1p4@ugdywity.pl
Irena Cabel Ewidencja Ludności 8 /A/ 89 524 76 46 206 sft09p1@ugdywity.pl
Wioleta Sezonienko Dowody osobiste 8 /A/ 89 524 76 46 206 s2jp4@ugdywity.pl
Ewa Ułanowska Biuro Obsługi Interesanta segment (A) I piętro 89 522 87 07 243 spkob1sdm5@ugdywity.pl
Jolanta Zembrzuska u6x3fohg@ugdywity.pl  
Teresa Kozicka Działalność Gospodarcza 6 /A/ 89 522 87 01 205 sp2azr@ugdywity.pl
Monika Nowicka Fundusz Sołecki spw46o9v@ugdywity.pl
Natalia Gugała Sekretariat 10 /A/ 89 524 76 40 200 sekretloutariat@ugdywity.pl
Iwona Baka Biuro Rady Gminy 36 /C/ 89 524 76 55 240 brw0na@ugdywity.pl
REFERAT FINANSOWY
Anna Akutowicz Kierownik 9 /A/ 89 524 76 48 208 friinanse@ugdywity.pl
Beata Horabik Finanse fk72y1@ugdywity.pl
Jadwiga Chrzanowska fk364pi@ugdywity.pl
Alina Szydło Płace 14 /A/ 89 524 76 49 209 pla5ce8jmce1@ugdywity.pl
Danuta Waszkiewicz pl4l2cace@ugdywity.pl
Ewelina Zadrożna Finanse 15 /A/ 89 524 76 65 225 fkj3g24@ugdywity.pl
Aneta Rzosińska f0dzxk@ugdywity.pl
Anna Mrozek fkb5m4t95@ugdywity.pl
Joanna Wasilewska 2 /A/ 89 524 76 53 213 fk3e5y2@ugdywity.pl
Helena Brajczewska Kasa Segment (C) 89 522 87 06 220 kafb5zvsa@ugdywity.pl
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Anna Kościńska Kierownik 16 /A/ 89 524 76 50 210 pol_kierownouik@ugdywity.pl
Elżbieta Melnyk Wymiar podatków polzfa@ugdywity.pl
Ewelina Boguszewska poda.pbetki@ugdywity.pl
Kinga Kosin Woda, czynsze 17 /A/ 89 524 76 47 207 g40ek@ugdywity.pl
Małgorzata Lewandowska Księgowość podatkowa 89 524 76 51 211 powu1njcl1@ugdywity.pl
Justyna Capiga Wymiar podatków pom4sl2@ugdywity.pl
Grażyna Lebedova Gospodarka odpadami gov7lr9uk@ugdywity.pl
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
Teresa Wąsowicz Kierownik 3 /A/ 89 524 76 52 212 mkkienq7uyr@ugdywity.pl
Monika Pożarska   2 /A/ 89 524 76 53 213 g89ab1rvnir@ugdywity.pl
Karolina Józwowicz mz8b9.fk@ugdywity.pl
Piotr Moszczyński   4 /A/ 89 522 87 00 204 gnjm@ugdywity.pl
REFERAT INWESTYCJI GMINNYCH
Kamila Maszczak Kierownik
28 /B/
89 524 76 56 215 gb.h9mi15@ugdywity.pl
Marta Kochańska   gbk62@ugdywity.pl
Małgorzata Jaros gzhak8pb1@ugdywity.pl
Joanna Starczewska g54w3zb3@ugdywity.pl
REFERAT PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH
Anna Jara Kierownik 27 /B/ 89 524 76 57 217 rpr_kizan8qer@ugdywity.pl
Katarzyna Sontowska   rpr.mi1jb@ugdywity.pl
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Agnieszka Stachowska Kierownik 1 /A/ 89 524 76 68 228 gpqo3e82@ugdywity.pl
Danuta Pilguj   1 /A/ 89 524 76 69 230 gpbc2fyv1@ugdywity.pl
Bartosz Kucharczyk gucp4@ugdywity.pl
Aneta Olejnik Czyste Powietrze ggfp5@ugdywity.pl
Łukasz Balcerak   89 524 76 67 231 gp35vj07m@ugdywity.pl
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA
Małgorzata Dziemidowicz Kierownik 32 /C/ 89 524 76 45 237 edbyukacja@ugdywity.pl
Ewa Iwaniak   edukaramn5kxcja1@ugdywity.pl
Agnieszka Walentynowicz Organizacje Pozarządowe 31 /C/ 89 524 76 44 238 opvw@ugdywity.pl
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SPORTU
Julian Wojgieniec Kierownik 24 /B/ 89 524 76 63 223 owq3uoc@ugdywity.pl
Marek Makowski   transporbl96.t1@ugdywity.pl
Karolina Krajewska spzeort@ugdywity.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Mirosław Iwański p.o. Kierownika 33 /C/ 89 524 76 58 236 gk6h6nm4@ugdywity.pl
Anna Buga   34 /C/ 89 524 76 60 235 ggmisy95k4@ugdywity.pl
Katarzyna Romanowska   35 /C/ 89 524 76 59 239 gkz2d1@ugdywity.pl
Mariusz Tartas gd94pkm7k2@ugdywity.pl
Anna Jończyk   31 /C/ 89 524 76 44 238 gk96sca.d5@ugdywity.pl
Szymon Szot Kontroler techniczny        
Wiesław Cabel Konserwator        
Roman Tomaszewski
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁAWKACH
Teresa Cejmer Kierownik Tuławki 89 513 22 24   gopsdywipovty@ugdywity.pl
Pracownicy GOPS
Aneta Kwaśniewska Księgowa 21 /B/ 89 511 92 78 219 gopsfinanse.06qxu@ugdywity.pl
(UG Dywity) 89 522 87 04
PUNKT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH
Pracownik GOPS Dyżur 21 /B/ 89 511 92 78 219  
89 522 87 04
REFERAT INNOWACJI I INFORMACJI
Jacek Niedzwiecki  Kierownik 25 /B/ 89 524 76 64 224 in2kmformacja@ugdywity.pl
Magdalena Zajdzińska   23 /B/ 89 524 76 54 214 is0jezbvnn@ugdywity.pl
REFERAT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Mirosław Gordon Kierownik 26 /B/ 89 524 76 61 221 informahgp2wbtyk@ugdywity.pl
Adam Cieśliński Specjalista ds. bezpieczeństwa IT nti6.u@ugdywity.pl
REFERAT JEDNOSTEK POMOCNICZYCH I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ
Magdalena Iwanek Kierownik I piętro /C/ 535 738 033   jpw_ki8sk6her@ugdywity.pl
Iwona Baka Biuro Rady Gminy 36 /C/ 89 524 76 55 240 bre1hi@ugdywity.pl
Monika Nowicka Sołectwa 6 /A/ 89 522 87 01 205 sp16q@ugdywity.pl
ZESPÓŁ PRAWNY URZĘDU
Helena Ejświł–Ostrowska Zespół Prawny Urzędu 37 /C/ 89 522 87 02 241  
Arkadiusz Gajdamowicz
Paweł Wieczerzycki
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Justyna Rogowska Kierownik 23 /B/ 89 524 76 54 214 zpr8q61@ugdywity.pl
Joanna Górska   23 /B/ 89 524 76 54 214 zp5.zg8@ugdywity.pl
REFERAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ
Kamila Mogut Kierownik 4 /A/ 89 522 87 00 204 ka4ewpw@ugdywity.pl
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Damian Pająk Audytor       audytf2u9ye@ugdywity.pl
Kamila Mogut Główny Specjalista ds. Audytu