Szukaj

Aktualności

W sobotę 13 kwietnia rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach!

Obwieszczenie wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Spręcowo

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze!

Zapraszamy na LX sesję Rady Gminy Dywity

Pojawianie się wilków w sąsiedztwie siedzib ludzkich oraz szkody wyrządzane przez te zwierzęta - procedury postępowania

Protest rolników i blokada ronda przy Osiedlu Sterowców 20 marca - aktualizacja!

Przypomnienie w sprawie zmiany numeru kont do wpłat!

Urząd nieczynny 2 maja, odpracowuje w sobotę 23 marca!

Gminny Dzień Sołtysa - podsumowanie kadencji 2018-2024

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD i RTV

Zapraszamy do składania wniosków o rehabilitację leczniczą w najbliższej jednostce terenowej KRUS!

Trwa cyfryzacja Gminy Dywity

Ćwiczenia wojskowe Dragon-24! Możliwy wzmożony ruch wojsk sojuszniczych NATO

Od 20 do 22 lutego zmiana trasy linii 110 w związku z protestami rolników

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich

Komunikat! Od 12 lutego do połowy maja wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych!

Prawie 70 uczniów z gminy Dywity wyjechało na zimowiska w góry i do Warszawy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny

Informacja na temat numerów rachunków do wnoszenia opłat

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

Inscenizacja bitwy napoleońskiej w Barkwedzie!

Otwarty Konkurs Ofert na zadania ze sportu, rekreacji i turystyki 2024

Zapraszamy na LVIII sesję Rady Gminy Dywity

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki