Szukaj

Sętal

SOŁTYS: Mariola Duch  
tel: 668-926-800

Rada sołecka:

Duch Zbigniew
Fiuk Janusz
Janiak Marcin
Janikiewicz Milena
Pszczółkowski Zbigniew
Rajkiewicz Anna
Swyd Joanna

Liczba mieszkańców: 324 os.
Sąsiednie miejscowości: Rozgity, Spręcowo, Tuławki
Położenie geograficzne: północna część gminy Dywity