Szukaj

Różnowo

SOŁTYS: Agnieszka Czubkowska,
tel. 698 804 922

Rada sołecka:

  1. Orest Kantor
  2. Tomasz Janczewski
  3. Dzieniszewska Marzena
  4. Monika Borkowska
  5. Grażyna Binek
  6. Agnieszka Cierpka
  7. Wiśniewski Sławomir Stanisław

Liczba mieszkańców: 1299 os.
Sąsiednie miejscowości: Dywity, Rozgity, Słupy
Położenie geograficzne: wschodnia część gminy Dywity