Szukaj

Dywity

SOŁTYS: Urszula Derlacz tel. 691 800 041

Rada sołecka:

  1. Iwona Baka
  2. Renata Chalimoniuk
  3. Kinga Kosin
  4. Irena Palmowska
  5. Tadeusz Miłowski
  6. Ewa Kołodziejek
  7. Rafał Nowak

Liczba mieszkańców:  os. 2460
Miejscowości tworzące sołectwo: Dywity, Dągi
Sąsiednie miejscowości: Różnowo, Ługwałd, Brąswałd, Kieźliny
Położenie geograficzne: południowa część gminy Dywity

Pierwszą wzmiankę o Dywitach podaje dokument z 15 VII 1354 roku, lokację Dywity otrzymały 5 X 1366r. z rąk Kapituły Warmińskiej.

Dywity, nazwa wsi jest pochodną od jeziora, określanego przez Prusów jako święte (deiwa-Bóg/błyszczeć). Nazwa ta kształtowała się w ciągu wieków, w dokumencie z 1354 roku było to Dywitten, w 1366- Dywithen, w 1656 Dewitten, natomiast współczesną nazwę Dywity w roku 1879, podał Wojciech Kętrzyński.

Dywity znacznie ucierpiały w czasie wojen w XV i XVI w i związanych z nimi klęsk głodu. w 1770 r. wieś liczyła 45 włók ziemi. W 1772 r. wieś zamieszkiwała wyłącznie ludność polska wyznania katolickiego. Do połowy XIX w. głoszono tu kazania wyłącznie w języku polskim.

W dni 10 września 1863 r. w dywickim zajeździe zatrzymał się Wojciech Kętrzyński, konwojując transport broni dla wojsk powstania styczniowego.

W Dywitach urodził się Franciszek Kwas (1871-1948), działacz warmiński, pisarz ludowy i kolekcjoner folkloru.