Szukaj

Nowe Włóki

SOŁTYS: Danuta Grabowska

506 058 033

Rada sołecka:

  1. Anna Arbatowska
  2. Ewelina Arbatowska
  3. Małgorzata Całkowska
  4. Anna Pikor
  5. Patrycja Wilga
  6. Urszula Wiszowata
  7. Grażyna Wiśniewska

Liczba mieszkańców: 246 os.
Miejscowości tworzące sołectwo: Nowe Włóki, Plutki
Sąsiednie miejscowości: Dąbrówka Wielka
Położenie geograficzne: północno-wschodnia część gminy Dywity

Lokację otrzymały w 1426 roku. Wydał ją biskup Franciszek Kuhschmalzt dla już istniejącej tam wsi na 40 włókach.

W miejscowości znajduje się Kaplica neogotycka pod wezwaniem NMP Szkaplarskiej. Obok cmentarz poniemiecki z około 40 grobami. W miejscowości znajduje się również pomnik z tablicą w języku niemieckim. Wypisano na niej imiona i nazwiska żołnierzy którzy polegli podczas walk w latach 1914-1918 koło Nowych Włók, Gradek i Tuławek.