Szukaj

Rozgity

SOŁTYS: Karolina Krajewska
tel. 693419311

Rada sołecka:

  1. Magdalena Bołtromiuk
  2. Waldemar Groszek
  3. Maciej Sikora
  4. Iwona Dobrzyńska
  5. Nietupski Dariusz
  6. Lidia Jabłonowska-Horanin
  7. Beata Szatkowska

Liczba mieszkańców: 96 os.
Sąsiednie miejscowości: Spręcowo, Różnowo
Położenie geograficzne: środkowa część gminy Dywity