Szukaj

Redykajny

SOŁTYS: Bogumiła Iwona Pająk
tel. 609 591 072

Rada sołecka:
1. Dąbrowska Urszula
2. Krasnodębski Marcin
3. Krasnodębska Hanna Bożenna
4. Marzec Andrzej
5. Pająk Patrycja
6. Turejko Cezary
7. Zemsta Piotr

Liczba mieszkańców: 96
Sąsiednie miejscowości: Dywity, Brąswałd
Położenie geograficzne: południowo-zachodnia część gminy Dywity