Szukaj

Gradki

SOŁTYS: Teresa Sezonienko
tel. (89) 513 22 01

Rada sołecka:

  1. Agnieszka Kamińska-Kurpiel
  2. Jarosław Anuszewski
  3. Dawid Domin
  4. Regina Genderka
  5. Irena Anuszewska
  6. Małgorzata Moczulska
  7. Marcin Sezonienko

Liczba mieszkańców: 193 os.
Sąsiednie miejscowości: Frączki, Plutki
Położenie geograficzne: północno-wschodnia czśęć gminy Dywity

Gradki stanowiły własność ziemską, należącą do rodziny niemieckiej. W 1920 r. właścicielem był Niemiec, który w wyniku niefortunnych okoliczności (wg opowieści wiódł życie hulaszcze, był bankrutem) stracił majątek. Jego syn oddał majątek na ręce Padwa. Majątek ten obejmował 400 ha zimie oraz 140 ha lasów. W 1930 r. państwo dokonało podziału ziem i sprzedało je rolnikom. W początkowych latach funkcjonowania wsi znajdował się tu mały dworek oraz czworaki, stanowiące mieszkania dla służby. Podczas II Wojny Światowej dworek uległ zniszczeniu, przetrwały jedynie czworaki. Miejscowa ludność, w większości biedna rozkradła pozostałości dworku, przeznaczając je do budowy nowych lub przebudowy starych budynków.