Szukaj

Tuławki

SOŁTYS: Agnieszka Sakowska-Hrywniak
tel. 661 072 545

Rada sołecka:

  1. Sylwia Grodzka
  2. Melnyk Stefan
  3. Tomasz Ruta
  4. Kamil Tuszyński
  5. Maria Kozioł
  6. Walkiewicz Jacek
  7. Karolina Załęska-Kocoń

Liczba mieszkańców: 525 os.
Sąsiednie miejscowości: Gady, Frączki
Położenie geograficzne: północno-wschodnia część gminy Dywity

Nazwa miejscowości jest pochodzenia pruskiego. Po raz pierwszy pojawiła się pod nazwą Tollauken, w dokumencie lokacyjnym z 1369 roku. Miejscowość ta jest najbardziej wysuniętą na północ i jedna z najstarszych wsi w gminie Dywity. Lokację na utworzenie wsi wydał biskup Jan Stryprock 5 lutego 1369 roku. Po spustoszeniu i wyludnieniu wsi przez liczne wojny polsko-krzyżackie z XV wieku, biskup Jan Dantyszek wydał 23 maja 1538 roku nowy przywilej lokacyjny.