Szukaj

Kieźliny

SOŁTYS: Tadeusz Bielicki
tel. 537 879 065

Rada Sołecka:

  1. Paweł Czarnecki
  2. Wanda Drzewiecka
  3. Józefa Falkiewicz
  4. Katarzyna Gamdzyk
  5. Michał Luto
  6. Danuta Podhorodecka
  7. Damian Świniarski

Liczba mieszkańców:Kieźliny 1201 osób
Sąsiednie miejscowości: Dywity, Wadąg, Słupy
Położenie geograficzne: południowo-wschodnia część gminy Dywity