Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rusza konkurs „Czysta Wieś 2016”. Na trzech zwycięzców czeka 9 tysięcy złotych!

10.05.2016

To konkurs, na który czekają wszystkie sołectwa Gminy Dywity. W ubiegłym roku wzięło w nim udział aż 15 na 19 sołectw, a zwyciężyły Rozgity. Mowa o konkursie „Czysta Wieś 2016”, który właśnie wystartował. Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja. W puli nagród dla trzech zwycięskich wsi jest 9 tysięcy złotych!

Mieszkańcom Gminy Dywity coraz bardziej zależy na estetyce, czystości i pięknie miejsc, w którym przyszło im żyć. Świadczy o tym choćby rekordowa liczba zgłoszeń do ubiegłorocznej edycji konkursu, w której wzięło udział aż 15 z 19 sołectw. Walka była zażarta, mieszkańcy prowadzeni przez sołtysów i lokalnych liderów wykonali mnóstwo pracy na rzecz swoich małych ojczyzn, a ostatecznie zwycięzcą konkursu okazały się niewielkie Rozgity.
- Zwycięstwo było dla nas totalną niespodzianką, tym bardziej, że w konkursie wzięliśmy udział po raz pierwszy – mówi Karolina Krajewska, sołtys Rozgit. – Zdaję sobie sprawę, że będzie bardzo trudno powtórzyć ten sukces, bo konkurencja jest olbrzymia, a nasze wsie bardzo ładne.
Rozgity jako zwycięzca konkursu zgarnęły główna nagrodę w wysokości 4 tys. zł. Jak została skonsumowana?
- Nagrodę wydamy dopiero w tym roku na potrzeby naszej miejscowości i mieszkańców – odpowiada sołtys Rozgit.
Jak podkreśla Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity konkurs „Czysta Wieś” jest konkursem ważnym i szczególnym.
- Jego celem jest poprawa estetyki wsi oraz integracja mieszkańców wokół realizacji wspólnych zadań na rzecz swoich małych ojczyzn – mówi wójt Jacek Szydło. – Zapraszam serdecznie wszystkie sołectwa do zgłaszania się do konkursu.
W tym roku konkurs potrwa od 16 maja 2016r. do 21 sierpnia 2016 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r. Karty zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu sołectwa otrzymają pocztą, będą one dostępne również w Urzędzie Gminy, ul. Olsztyńska 32 w Referacie Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu pokój nr 24 oraz na stronie internetowej www.gminadywity.pl. Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez Sołtysa. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 21 sierpnia 2016r. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa w oparciu o zbiorcze zestawienie punktów. W skład komisji wejdą przedstawiciele: organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dywity, W–M Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Gminnej Komisji Edukacji, mieszkańców Gminy Dywity, a także przedstawiciel Lasów Państwowych nie będący mieszkańcem Gminy Dywity oraz pracownik Urzędu Gminy Dywity. 
W konkursie przewidziano nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych w postaci pamiątkowych drzewek o wartości nie wyższej niż 100 zł każda.
- za zajęcie I miejsca  - 4000 zł,
- za zajęcie II miejsca  - 3000 zł,
- za zajęcie III miejsca  - 2000 zł.

Wręczenie nagród nastąpi nie później niż do dnia 10 września 2016 roku. Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Galeria:

Pliki do pobrania: