Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Dywity

19.02.2021

Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bukwałd, zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku, czy przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy - to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmą się radni podczas XXV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w trybie zdalnym 25 lutego o godz. 12:00. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji obrad.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 - kryteria i harmonogramy!

02.02.2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity!

Uprzejmie informujemy, że zapisy uczniów zamieszkujących w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity do klas I na rok szkolny 2021/2022 odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia w okresie od 01.03.2021 r do 31.03.2021r. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania będą dostępne na stronach internetowych szkół.
Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczyna się 01.03.2021 r. Od tego dnia będzie można  pobierać i składać wnioski  w przedszkolu, do którego chcą Państwo zapisać dziecko.
W załączeniu przekazujemy harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych ( dla uczniów spoza obwodu), oddziałów dwujęzycznych – klasa VII oraz oddziałów sportowych  - klasa IV w Szkole Podstawowej w Dywitach. Jednocześnie informujemy o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz o niezbędnych dokumentach, które należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Zapraszamy na 24. sesję Rady Gminy Dywity

22.01.2021

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i stawki tej opłaty, zmiany w budżecie, czy uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek między ul. Polna i Grzybową w Dywitach – to tylko część tematów, jakimi zajmą się radni podczas 24. sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12:00. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.