Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Od 2 listopada dodany jeden kurs na linii D2!

26.10.2021

Informujemy, że od dnia 2 listopada 2021 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii gminnej D4. W porównaniu do poprzedniego rozkładu został dodany jeden kurs i poprawione zostały możliwości dojazdu dzieci na zajęcia  do Szkoły Podstawowej w Dywitach. Szczegółowy rozkład D4 od 2 listopada znajduje się w rozwinięciu informacji.

Zmiany w komunikacji w okresie Wszystkich Świętych!

26.10.2021

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w dniach (23.10 - 2.11) wzmocniona zostanie obsługa komunikacyjna dojazdów do olsztyńskich cmentarzy przy ul. Wadąskiej (w Dywitach) i przy ul. Poprzecznej. Liczba kursów autobusów będzie stopniowo zwiększana.
- W tym czasie zwiększamy częstotliwość kursów niektórych linii i uruchamiamy dodatkowe połączenia - informuje Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
✅ W przypadku regularnych linii, które dojeżdżają do olsztyńskich cmentarzy, zostaną uruchomione dodatkowe połączenia. Będą kursować z częstotliwością nawet 10-minutową.
✅ Dodatkowo - szczególnie 1 listopada (poniedziałek) - uruchomiony zostanie szereg połączeń specjalnych. Wzorem ubiegłych lat numer linii będzie poprzedzony literą "C": C11, C16, C17, C26, C36.
✅ Szczegóły kursowania komunikacji miejskiej między sobotą (23 października) a wtorkiem (2 listopada) są na stronie internetowej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie: https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/, na przystankach oraz w autobusach.

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy Dywity

26.10.2021

Przyjęcie uchwały o nowym przystanku w rejonie wyniesionego przejścia przed Różnowem, podjęcie współpracy między Gminą Dywity a Gminą Zarszyn, określenie stawek podatku od nieruchomości – to sprawy, jakimi zajmą się radni podczas XXXI sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w środę 27 października o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Zapraszamy mieszkańców do udziału w obradach! Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Spotkania konsultacyjne - Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania!!!

26.10.2021

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania.
Spotkania zaplanowano na środę 27 października 2021 r. w formule on-line, w dwóch oddzielnych sesjach:
1. w godzinach 11:00 – 13:00
2. w godzinach 17:00 - 19:00.
Link do spotkań w aplikacji Microsoft Teams:
Naciśnij tutaj żeby wejść na spotkanie!!!
W trakcie procesu opracowywania dokumentu odbędą się spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wspólnot oraz inni mieszkańcy miasta, zainteresowani problematyką społeczno-gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, będą mogli wskazać najważniejsze, ich zdaniem, sprawy i problemy. Konsultacje społeczne pozwolą na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz wydatkowania środków europejskich. Rolę moderatora spotkania będzie pełnił dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.
Projekt Strategii Rozwoju MOF Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania znajdziecie tu!!! (kliknij)