Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Dywity

24.09.2020

Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2020, dotacja na dofinansowanie kosztów dokumentacji budowy ronda na DK51, czy zaliczenie dróg w Strefie Przedsiębiorczości do kategorii dróg gminnych publicznych – to tylko część spraw, jakimi zajmą się radni podczas XX sesji, która odbędzie się we wtorek 29 września o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity w hybrydowym trybie obradowania. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Informacje dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Dywity

17.09.2020

Wobec wielu pytań mieszkańców na temat budowy sieci światłowodowej w Gminie Dywity przez firmę NEXERA oraz sposobu doboru adresów, które zostały włączone do projektu zachęcamy do zapoznania się z informacją na ten temat oraz z bazą adresową przekazaną nam przez wykonawcę tej inwestycji. Informacja i baza adresowa oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt znajdują się w rozwinięciu newsa.
 

Cleo gwiazdą Kiermasu Warmińskiego w Brąswałdzie!

02.09.2020

Tylko 900 pierwszych osób, które zarejestrują się na stronie internetowej Gok Dywity lub w dniu imprezy w Brąswałdzie, będzie mogło uczestniczyć w jubileuszowym 20. Kiermasu Warmińskim w dniu 6 września. Gwiazdą muzyczną będzie Cleo, z pokazem laserowym wystąpi Agnes Violin, zagra folkowa Mitra, będzie też część dożynkowa i ludowa z konkursami i obrzędami.

Rusza wymiana wodomierzy w gospodarstwach domowych!

31.08.2020

Informujemy, iż na terenie gminy Dywity rozpoczęła się wymiana wodomierzy głównych na wodomierze umożliwiające zdalny odczyt. Nowe wodomierze będzie montowała firma pod nazwą:
Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. sp.k, z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o:

  • dostosowanie pomieszczeń do bezkolizyjnego dojścia do wodomierza głównego
    w celu jego wymiany;

  • przygotowanie instalacji wodociągowej wewnętrznej do wymiany wodomierza głównego, min. kontrola sprawności zaworów głównych, ewentualne usunięcie usterek przed planowanym montażem wodomierza;

UWAGA! Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody, jeżeli przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa - art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.);

  • podanie numeru telefonu kontaktowego w celu ustalenia terminu wymiany urządzenia pomiarowego na adres mailowy: gk4@ugdywity.pl.

    Nadmienia się, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego. Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy, iż uniemożliwienie uprawnionym osobom wstępu na posesję i dokonanie wymiany wodomierza głównego, będzie skutkowało wszczęciem procedury rozwiązania umowy na dostawę wody.

KONTAKT: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity, gk4@ugdywity.pl, tel. 89 524 76 60 lub 603-371-273