Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją blisko 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

20.02.2015

Gmina Dywity przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Dokument opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

19.02.2015

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Posterunek Straży Gminnej w Tuławkach

19.02.2015

Informujemy, że z dniem 23 lutego posterunek Straży Gminnej zostanie przeniesiony z Dywit do  Tuławek.  Nowy posterunek znajdować się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z reorganizacją zmienią się również godziny pracy strażników. Obecnie więcej patroli będzie wykonywanych w godzinach popołudniowych.  Numery telefonów do strażników gminnych pozostają bez zmian.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

18.02.2015

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwiania odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 02.02.2015 r. do dnia 13.03.2015 r.