Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Dotyczy uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR”!

29.11.2021

WAŻNA AKTUALIZACJA! UWAGA!
Osoby, które nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków, proszone są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 2 GRUDNIA 2021r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika PPGR (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika PPGR, data urodzenia pracownika PPGR, dokładna nazwa PPGR oraz lata pracy w PPGR, zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu (jest on do pobrania w rozwinięciu informacji). Na tej podstawie Gmina Dywity wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia. Wypełnioną tabelę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity (pok. 32) do dnia 2 grudnia 2021r. (czwartek) do godz. 15:00.

Kampania "Biała Wstążka" - bezpłatne wsparcie psychologa i terapeuty uzależnień!

26.11.2021

✅ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach informuje, że w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Kultury W Dywitach włącza się w kampanię BIAŁA WSTĄŻKA!
✅ Dlatego w sobotę 4 grudnia w siedzibie Gok Dywity przy ul. Olsztyńskiej 28 w godzinach 11:00-14:00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego.
✅ Wszystkie osoby doznające przemocy domowej, świadków przemocy, rodziców mających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz wszystkie inne osoby, które z uwagi na sytuacje kryzysowe wymagają wsparcia i pomocy – zapraszamy na dyżur terapeuty ds. uzależnień i psychologa.

 

‼️ UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ‼️ Granty PPGR – uzupełnienie dokumentów!!!

25.11.2021

 
✅ W związku z koniecznością weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach prowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” informujemy, że Gmina została zobligowana do uzupełnienia dokumentacji i dokonania weryfikacji poprawności danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, potwierdzenia zamieszkania na terenie gminy PPGR oraz potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną w PPGR.
✅ Mając na względzie przekazane gminie wytyczne zwracamy się z prośbą dostarczenie niezbędnych dokumentów:
- poświadczających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych ucznia (zaświadczeń, świadectw pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych),
- potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny (dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych ucznia) gminy, w której istniał PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.),
- potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego, kopie orzeczeń sądowych w tym zakresie).
✅ W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie na kopii klauzuli „Za zgodność z oryginałem”, czytelnego podpisu (imię i nazwisko), nazwy miejscowości potwierdzania dokumentu i daty.

✅ W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11 – 001 Dywity, Segment C, I piętro, pok. 31 lub 32 do dnia 9 grudnia 2021r., do godz. 15:00.

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy Dywity

24.11.2021

Przystąpienie do stowarzyszenia „Szlak Świętej Warmii”, wsparcie finansowe budowy ronda na DK51, program współpracy z NGO’sami w 20202 roku, czy określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – to tylko część spraw, jakimi podczas XXXII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 25 listopada o godz. 12:00 zajmą się radni. Zapraszamy do śledzenia transmisji online pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Utrudnienia z wydawaniem i odbieraniem dowodów osobistych w dniach 5 i 6 listopada!

04.11.2021

Uwaga! W związku z planowanym na 7 listopada wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowych dowodów osobistych z odciskiem palców, na dzień 5 listopada (piątek) na godzinę 12:00 planowane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.
‼️ Wobec powyższego w dniu 5 listopada w Urzędzie Gminy w Dywitach przyjmowanie wniosków o wydanie i odbiór dowodu osobistego oraz pozostałe czynności z tego zakresu będą wykonywane do godziny 11:30.
‼️ Jednocześnie rekomendujemy załatwianie spraw dot. dowodów osobistych od dnia 8 listopada 2021 r. (poniedziałek), ponieważ urzędy zostały powiadomione przez autora aplikacji dowodowej o niedostępności programu obsługującego dowody osobiste również 6 listopada (sobota) – tego dnia UG Dywity pracuje w zamian za dzień wolny 12 listopada!
❗️Osoby, które mają ważne dowody osobiste, nie muszą ich wymieniać na nowe!