Szukaj

Awarie sieci i oświetlenia

29 listopada 2021 r.

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „AKWEDUKTY” sp. z o.o. w Różnowie przejęła od Gminy Dywity następujące zadania:
1. Wydawanie warunków technicznych przyłączeń wod-kan.,
2. Wydawanie promes wod-kan.,
3. Zatwierdzanie projektów technicznych wod-kan.,
4. Rozliczanie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
5. Usuwanie awarii wod- kan.

Usługi dodatkowe świadczone przez PUK „AKWEDUKTY”:
6. Usługi wod-kan. (np. wykonywanie przyłączy i sieci wod-kan , usługi koparko ładowarką
7. Udrażnianie sieci i przyłączy wod-kan.

Dane kontaktowe do pracowników PUK „AKWEDUKTY” sp. z o.o. znajdują się na załączonej grafice.

 

Awarie oświetlenia ulicznego

Postępowanie w przypadku awarii oświetlenia ulicznego

Informacja dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić awarię oświetlenia dróg publicznych. Usługę polegającą na usuwaniu awarii i konserwacji oświetlenia dróg publicznych w gminie Dywity wykonuje firma:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
MARIUSZ ZAKRZEWSKI
11-015 OLSZTYNEK
UL. MORELOWA 32

Zgłoszenia awarii można dokonywać:
- w godzinach pracy tutejszego urzędu - pod numerem tel.: 89 524 76 59, elektronicznie na adres: gkcphtxe1@ugdywity.pl,
- w godzinach popołudniowych- w przypadku awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi- telefonicznie na numer 660-732-777, pocztą elektroniczną: mariusz.zadf29r4krzewski@wp.pl