Szukaj

Awarie sieci i oświetlenia

29 listopada 2021 r.

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej

Do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:

1. Przedmiotów higieny osobistej, a w szczególności:
- podpasek, tamponów, patyczaków do uszu, pieluch, wacików.

2. Środków do utrzymania czystości typu:
- mopy, ściereczki, ścierki elastyczne, chusteczki elastyczne nawilżane itp.

3. Odpadów stałych, które mogą powodować pogorszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności:

-  żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdzy, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, pierza nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

4. Odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności:

-  sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt a w szczególności:

-  gnojówki, gnojowicy, obornika ścieków z kiszonej.

W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości odprowadzanych ścieków Urząd Gminy w Dywitach zamknie przyłącze kanalizacyjne!

Miejscowość

Konserwator/
Pogotowie wod-kan

Telefon

Dywity, Ługwałd, Tuławki, Gradki, Gady, Frączki, Redykajny, Sętal, Nowe Włóki, Spręcowo, Dąbrówka Wielka, Rozgity

Łącki Rafał

Ulewicz Zygmunt Andrzej

512 992 583

512 992 573

Słupy, Myki, Zalbki, Wadąg, Kieźliny

Szymański Franciszek

512 992 592

Różnowo, Brąswałd

Ulewicz Zygmunt Andrzej

512 992 573

Barkweda

Łącki Rafał

512 992 583

Bukwałd

Jończyk Lech

511 384 411

(89) 514 07 62

Cała Gmina w godz. 700-1600

Urząd Gminy Dywity

Referat Gospodarki Komunalnej

(89) 524 76 60

Łącki Rafał

512 992 583

Awarie wodociągowe - cała Gmina w godz. 1600-700

ELABUD Usługi Budowlane Ryszard Witkiewicz

(89) 512 02 68

601 750 411

Awarie kanalizacyjne – cała Gmina w godz. 1600-700

ELABUD Usługi Budowlane Ryszard Witkiewicz

(89) 512 02 68

601 750 411

 

Awarie oświetlenia ulicznego

Postępowanie w przypadku awarii oświetlenia ulicznego

Informacja dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić awarię oświetlenia dróg publicznych. Usługę polegającą na usuwaniu awarii i konserwacji oświetlenia dróg publicznych w gminie Dywity wykonuje firma:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
MARIUSZ ZAKRZEWSKI
11-015 OLSZTYNEK
UL. MORELOWA 32

Zgłoszenia awarii można dokonywać:
- w godzinach pracy tutejszego urzędu - pod numerem tel.: 89 524 76 59, elektronicznie na adres: gfmk1@ugdywity.pl,
- w godzinach popołudniowych- w przypadku awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi- telefonicznie na numer 660-732-777, pocztą elektroniczną: mariusz.zg7akrzewski@wp.pl