Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy Dywity

24.11.2021

Przystąpienie do stowarzyszenia „Szlak Świętej Warmii”, wsparcie finansowe budowy ronda na DK51, program współpracy z NGO’sami w 20202 roku, czy określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – to tylko część spraw, jakimi podczas XXXII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 25 listopada o godz. 12:00 zajmą się radni. Zapraszamy do śledzenia transmisji online pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 r.
 6. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dywity.
 7. Uchwała w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi krajowej nr 51 w rejonie miejscowości Dywity.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dywity do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”
 10. Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Uchwała w sprawie diet i kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Dywity.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity.
 13. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok.
 14. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w obradach.        

 

Galeria: