Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

W Gminie Dywity rusza „Bon dla Krasnala”!

03.03.2020

Wojewoda zatwierdził uchwałę Rady Gminy Dywity o wprowadzeniu „Bonu dla Krasnala, czyli nowej, pieniężnej formy wsparcia dla rodzin, które mają dzieci w wieku od 1 do 3 lat. To oznacza, że od 4 marca, pracujący i aktywnie poszukujący pracy, rodzice z terenu Gminy Dywity, mogą składać wnioski o przyznanie bonu w wysokości 250 zł miesięcznie na dziecko. - Bon w wysokości 250 zł miesięcznie na dziecko, rodzice będą mogli przeznaczyć na częściowe sfinansowanie opieki nad dzieckiem przez nianię, niepubliczny żłobek, opiekuna dziennego, czy dzienny klub dziecięcy – mówi wójt Daniel Zadworny.
Formularz wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami, zarządzenie wójta oraz uchwała Rady Gminy Dywity ze szczegółowymi zasadami przyznawania bonu znajdują się w rozwinięciu informacji. Zachęcamy do składania wniosków! 

O idei nowej formy wsparcia rodziców małych dzieci mówi wójt Daniel Zadworny, pomysłodawca „Bonu dla Krasnala”.
- Bon w wysokości 250 zł miesięcznie na dziecko rodzice będą mogli przeznaczyć na częściowe sfinansowanie opieki nad dzieckiem przez nianię, niepubliczny żłobek, opiekuna dziennego, czy dzienny klub dziecięcy – mówi wójt Daniel Zadworny, - Co ważne, to rodzice sami zdecydują na jaką formę opieki przeznaczyć wsparcie od gminy. Bon ma ułatwić powrót na rynek pracy po urlopie rodzicielskim i będzie przeznaczony dla rodziców pracujących i aktywnie poszukujących pracy.
Obsługą programu i wydawaniem wniosków zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach.
- Wnioski będzie można otrzymać i złożyć osobiście od 4 marca w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Dywity oraz w siedzibie GOPS w Tuławkach – mówi Teresa Cejmer, kierownik GOPS Dywity. – Formularze są dostępne również drogą elektroniczną.
Jak mówi kierownik GOPS rodzice, którzy złożą dobre wnioski, które nie będą wymagać uzupełnień i poprawek mogą się spodziewać pierwszych wypłat „Bonu dla Krasnala” pod koniec marca. W budżecie gminy zaplanowano wstępnie 100 tys. zł na sfinansowanie „Bonu dla Krasnala”. Warunkiem przyznania bonu jest zamieszkiwanie obydwojga rodziców na terenie Gminy Dywity, składanie rocznego zeznania podatkowego ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Gminie Dywity, pozostawanie w zatrudnieniu lub świadczenie innej pracy zarobkowej i nie przebywanie na urlopie wychowawczym. Do świadczenia „Bon dla Krasnala” będą uprawnione również osoby nieaktywne zawodowo, które uczą się w systemie dziennym, bądź z powodu długotrwałej choroby czy niepełnosprawności nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Projekt uchwały nie wyklucza z kręgu osób uprawnionych do bonu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednak ta grupa w ciągu 6 miesięcy będzie zobowiązana do aktywnego poszukiwania pracy oraz poddania się oddziaływaniom w obszarze reintegracji społecznej realizowanej przez PUP, CIS lub OPS Dywity. W przypadku nie podjęcia pracy w ciągu 6 miesięcy pomimo realnych możliwości, świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku jakichkolwiek pytań podczas wypełniania wniosku prosimy o kontakt z GOPS Dywity pod numerem: 89 513 22 24 i 89 522 87 04 lub kontakt osobisty w pokoju nr 21 UG Dywity oraz siedzibie GOPS w Tuławkach.

Galeria:

Pliki do pobrania: