Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XVI sesję Rady Gminy Dywity

24.02.2020

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uchwała w sprawie partnerskiej współpracy z Miastem Bad Iburg, uchwała w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród dla talentów artystycznych, czy zmiana struktury szkoły we Frączkach do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym – to niektóre ze spraw, jakimi zajmą się radni na XVI sesji we wtorek 25 lutego. Sesja rozpocznie się o godz. 13.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.  

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 – 2027.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
6. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity.
7. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
8. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tuławkach poprzez obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej we Frączkach do struktury klas I – III z oddziałem przedszkolnym.
9. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Dywity a Miastem Bad Iburg położonym w powiecie Osnabrück, Niemcy.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
11. Sprawy różne, Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Galeria: