Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rekordowy budżet Gminy Dywity na 2018 rok!

20.12.2017

Ponad 62 mln zł dochodów, prawie 72 mln zł wydatków, w tym 22 mln zł wydatków na inwestycje, deficyt na poziomie 9,4 mln zł - to najważniejsze liczby uchwalonego budżetu gminy Dywity na 2018 rok! To rekordowy budżet w historii gminy, w którym ponad 30 proc. środków jest przeznaczonych na inwestycje. Za budżetem na 2017 rok zagłosowało 13 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Inwestycje w budowę i poprawę stanu dróg lokalnych oraz w infrastrukturę wodociągowo-sanitarną pochłoną największą część, bo aż ponad 15 z 22 zaplanowanych milionów złotych przeznaczonych na inwestycje w budżecie Gminy Dywity na 2018 rok. 
- W celu przyspieszenia inwestycji na drogach gmina planuje emisję obligacji komunalnych – mówi wójt Jacek Szydło. - Chcemy przyspieszyć wykonanie dróg w istniejącej starej zabudowie, na co czekają cierpliwie jej mieszkańcy. Stare drogi w Dywitach, jak: Jeżynowa, Kwiatowa, Nad Stawem, gruntowe w miejscowości Słupy, Kieźliny oraz wytypowane na nowych osiedlach, jak np. w Różnowie powinny uzyskać nową nawierzchnię.
To jednak nie koniec, bo dzięki podpisanej z marszałkiem umowy na dofinansowanie unijne w planach na 2018 rok jest także rozpoczęcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Dywit do Różnowa, modernizacja drogi Myki-Zalbki do ul. Wiosennej w Olsztynie oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Wadąga do Zalbek.
Jeśli zaś chodzi o infrastrukturę wodociągowo-sanitarną, to po nowym roku ruszą prace związane z przerzuceniem dobrej jakościowo wody z Olsztyna do Dywit, Różnowa i Ługwałdu. Gmina ma już wybranego wykonawcę budowy wodociągu z osiedla Sterowców do Dywit i Ługwałdu, a lada dzień podpisze umowę z wykonawcą wodociągu z Dywit do Różnowa. Z kolei z informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie wynika, że do końca II kwartału 2018 roku woda powinna dotrzeć z Olsztyna do granic Gminy Dywity (Osiedla Sterowców). W budżecie gminy zaplanowano też środki na modernizacje SUW w Słupach, zakup lamp UV, czy budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Barkwedy do Bukwałdu.
Wśród pozostałych inwestycji warto wymienić rozpoczęcie realizacji projektu cyfrowych usług w UG Dywity, zagospodarowania terenów przyległych do Jeziora Dywickiego, modernizację świetlicy wiejskiej w Sętalu, rozpoczęcie budowy świetlicy z zapleczem sportowym w Różnowie, zakup aparatu do wczesnego wykrycia wad postawy, czy drugi etap budowy oświetlenia na boiskach w Różnowie i Słupach. Za budżetem zagłosowało ostatecznie 13 radnych, a dwóch pozostałych wstrzymało się od głosu. Zgodnie z uchwałą budżetową deficyt zostanie pokryty z pożyczek, kredytów i sprzedaży papierów wartościowych.

 

Galeria: