Szukaj

Zgłoś sportowców, trenerów i działaczy do nagrody za 2023 rok!

4 stycznia 2024 r.

Przypominamy, że do 30.01.2024 r. można zgłaszać osoby do nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (na szczeblu minimum wojewódzkim) oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Dywity w roku 2023.

Nagroda jest wyrazem uznania dla:
1) zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe (na szczeblu minimum wojewódzkim);
2) pracy trenerów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników;
3) działaczom za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Dywity.

Wnioski o przyznanie nagród składa się w Urzędzie Gminy na załączonym formularzu. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać kluby sportowe, w tym działające w formie stowarzyszenia, związki sportowe, szkoły. Nagrody są przyznawane na podstawie Uchwały NR XIV/95/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Dywity.

Do pobrania:
Uchwała, regulamin i formularz wniosku o przyznanie nagrody - pobierz!
Klauzula RODO - pobierz!