Szukaj

Oszczędzamy energię! Urząd Gminy czynny od 8:00 do 15:00

12 grudnia 2022 r.

Ze względu na trudną sytuację na rynku energetycznym wprowadzone zostały ustawowe rozwiązania, które nakazują administracji publicznej i samorządowej zmniejszyć zużycie energii o 10 proc. pod rygorem kary w wysokości 20 tys. zł. W związku z tym od 1 grudnia do 31 marca 2023 wprowadzone zostały zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Dywitach, który będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 (pracownicy będą w dyspozycji pracodawcy od 7:30 do 15:30). Prosimy o uwzględnienie tych zmian podczas planowania wizyty w urzędzie.
- Każdego dnia będziemy o 1 godz. krócej korzystać z energii elektrycznej, co może realnie zmniejszyć ilość jej zużycia i koszty – mówi Marzena Lipińska-Bugaj, kierownik USC i  Referatu Spraw Organizacyjnych UG Dywity. - Jednocześnie zaznaczam, że te godziny pracy muszą być bezwzględnie przestrzegane, co oznacza, że nie należy przebywać na terenie urzędu poza wyznaczonymi godzinami, by nie uruchamiać urządzeń pobierających energię elektryczną
Ponadto wójt Gminy Dywity wydał Zarządzenie dot. gospodarowania energią w budynku UG Dywity. Zgodnie z ustawą z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, administracja publiczna i samorządowa musi zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 10% w stosunku do lat 2018-2019, a więc z czasów przed pandemią. Kierownicy jednostek od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2022r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach przez urządzenia techniczne itp. o 10% w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023r.obowiazywać ma również cel 10% redukcji w stosunku do zużycia z 2022r. Kto tego obowiązku, nałożonego przez Rząd, nie wykona ma podlegać karze do 20 tys. zł.

Zarządzenie Wójta w sprawie regulaminu gospodarowania energia w budynku UG Dywity

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany godzin pracy UG Dywity od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023