Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej

Do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:

1. Przedmiotów higieny osobistej, a w szczególności:
- podpasek, tamponów, patyczaków do uszu, pieluch, wacików.

2. Środków do utrzymania czystości typu:
- mopy, ściereczki, ścierki elastyczne, chusteczki elastyczne nawilżane itp.

3. Odpadów stałych, które mogą powodować pogorszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności:

-  żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdzy, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, pierza nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

4. Odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności:

-  sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt a w szczególności:

-  gnojówki, gnojowicy, obornika ścieków z kiszonej.

W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości odprowadzanych ścieków Urząd Gminy w Dywitach zamknie przyłącze kanalizacyjne!

Miejscowość

Konserwator

Telefon

Brąswałd, Różnowo

Ulewicz Zygmunt Andrzej

512 992 573
 

Słupy, Myki, Zalbki, Wadąg, Kieźliny

Szymański Franciszek

512 992 592
(89) 535 71 38

Dywity, Tuławki, Gradki, Gady, Frączki, Ługwałd, Redykajny

Łącki Rafał
Ulewicz Zygmunt Andrzej

512 992 583
512 992 573

Barkweda

Krzesiński Jan

512 992 597
(89) 514 08 52

Bukwałd

Jończyk Lech

511 384 411

(89) 514 07 62

Sętal, Nowe Włóki, Spręcowo, Dąbrówka Wielka, Rozgity

Ulewicz Zygmunt Andrzej
Łącki Rafał

512 992 573
512 992 583

Cała Gmina

UG Dywity
Łącki Rafał

(89) 524 76 60
512 992 583

Cała Gmina

Pogotowie WOD - KAN
(po godz. 15.30)

994,
89 534 68 12,
787 990 136.