Szukaj

Zmiana banku i numerów rachunków bankowych od 1 stycznia 2024!

27 grudnia 2023 r.

Ważny komunikat! Od 1 stycznia 2024 zmiana banku i numerów rachunków bankowych!

Szanowni Państwo, informujemy iż od 01.01.2024r. obsługę bankową Gminy Dywity i jej jednostek organizacyjnych będzie prowadził Bank Handlowy SA.

Opłaty za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek: 81 1030 1508 0000 0008 2362 9006

Pozostałe opłaty (np. użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, zajęcie pasa drogowego i inne i podatki należy dokonywać na rachunek: 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004.

Od 2 stycznia 2024 roku można bez dodatkowych opłat dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Dywity i jej jednostek organizacyjnych we wszystkich placówkach Poczty Polskiej ( Urząd Pocztowy lub Filia Urzędu Pocztowego z wyłączeniem Agencji Pocztowych ) na terenie całej Polski.