Szukaj

ZDALNA SZKOŁA – Zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli szkół na terenie Gminy Dywity

19 maja 2020 r.

Logo Funduszy Europejskich, RP, CPPC I UE

W ramach projektu Gmina kupiła laptopy i tablety które zostały przekazane dla szkół na terenie gminy. Sprzęt przeznaczony został na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, a realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji podstaw programowych w szkołach na terenie Gminy Dywity.

Łacznie kupiono 41 laptopów; 6 tabletów, 40 modemów. Dofiansowanie obejmowało zakup 41 laptopów i 2 tabletów, pozostałe kupione ze środków własnych Gminy Dywity. Sprzęt przekazano 4 szkołom: w Tuławkach, Dywitach, Spręcowie i Bukwałdzie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie: 1. 1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Projekt grantowy: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Dofinansowanie: 69.904,00 zł
Data podpisania umowy: 20 kwietnia 2020r.

 

W ramach niniejszego projektu Gmina kupiła laptopy i tablety które zostały przekazane dla szkół na terenie gminy. Sprzęt przeznaczony został na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, a realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji podstaw programowych w szkołach na terenie Gminy Dywity. Łacznie kupiono 41 laptopów; 6 tabletów, 40 modemów. Dofiannsowanie obejmowało zakup 41 laptopów i 2 tabletów, pozostałe kupione ze środków własnych Gminy Dywity.
Sprzęt przekazano 4 szkołom: w Tuławkach, Dywitach, Spręcowie i Bukwałdzie.