Szukaj

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Gminy Dywity

22 czerwca 2022 r.

Raport o stanie Gminy Dywity za 2021 rok, wotum zaufania i absolutorium dla wójta za 2021 rok, przyjęcie Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – to tylko część spraw, jakimi zajmą się radni podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 23 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Zapraszamy do śledzenia transmisji online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Pełny porządek obrad:     
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Raport o stanie Gminy Dywity za 2021 rok.
a. Głos radnych
b. Głos mieszkańców
5. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dywity wotum zaufania.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2021 rok.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2021 rok.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – Ku dobrej przyszłości.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
13. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dywity,
w roku szkolnym 2022/2023.
14. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Dywity.
15. Zmieniająca uchwała w sprawie wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dywity.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dywity przez inną niż Gmina Dywity osobę prawną w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
17. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dywity na lata 2022-2030”.
18. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad.