Szukaj

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Dywity

27 maja 2022 r.

radni

Informujemy, że w piątek 27 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Przedstawienie laureatów konkursu najlepszy sportowiec roku 2021.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022r.
7. Uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brąswałd na lata 2022-2029.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukwałd na lata 2022-2029.
10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 51 w rejonie miejscowości Dywity.
11. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sętal, gmina Dywity – etap I.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sętal, gmina Dywity – etap I.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Barczewskiego w Dywitach.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gmina Dywity.
15. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online, które będą dostępne pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm