Szukaj

Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Gminy Dywity

26 kwietnia 2022 r.

Nadanie nazw ulic Rubinowej, Złotej i Dywickiej drogom wewnętrznym w Ługwałdzie, przyjęcie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dywity, czy zmiany w budżecie – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmą się radni podczas XXXVI sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 28 kwietnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022r.
6. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dywity w zakresie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, ul Rubinowa.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, ul. Złota.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, ul. Dywicka.
10. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Dywity.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity.
12. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad.