Szukaj

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy Dywity

30 sierpnia 2022 r.

obrady

Zmiany w budżecie, sprawy szkolno-edukacyjne oraz wsparcie dla zabytku w Kieźlinach – to tematy, jakim na XXXIX sesji Rady Gminy Dywity zajmą się radni. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00 w Sali sesyjnej UG Dywity. Transmisja online będzie dostępna pod linkiem: www.esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
6. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dywity innym instrumentem płatniczym.
7. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz niektórych nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
8. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
9. Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym w Kieźlinach, gmina Dywity.
11. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad.