Szukaj

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy Dywity

28 grudnia 2021 r.

Sesja Rady Gminy Dywity

Uchwalenie budżetu Gminy Dywity na 2022 rok i zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – to główne tematy, jakimi zajmą się radni podczas XXXIII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w środę 29 grudnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad w rozwinięciu informacji. Zapraszamy do oglądania obrad online pod linkiem: (kliknij tu)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2022r.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 r.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 10. Zmieniająca uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dywitach.
 11. Zmieniająca uchwała w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
 12. Zmieniająca uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka, gmina Dywity.
 13. Przyjęcie planów pracy na 2022 r.
 14. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zamknięcie obrad.