Szukaj

Zapraszamy na XLVIII sesję Rady Gminy Dywity

25 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że w czwartek 27 kwietnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Zmieniająca uchwała w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dywitach przy ulicy Grzybowej.
10.  Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tuławkach poprzez likwidację Szkoły Filialnej we Frączkach.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dywitach.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
13. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad.


Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm