Szukaj

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Dywity

21 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 23 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach. Transmisję online będzie można oglądać pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z urządzeniami niezbędnymi dla zapewnienia funkcjonowania sieci, stanowiących własność Gminy Dywity
8. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dywity do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/12 Rady Gminy Dywity z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
10. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dywity .
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
12. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad.