Szukaj

Zapraszamy na XLIX sesję Rady Gminy Dywity

30 maja 2023 r.

Informujemy, że we wtorek 30 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Dywity. Sesję można oglądać online pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm
✅ Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Przedstawienie laureatów konkursu najlepszy sportowiec roku 2022.  
4. Informacja Wójta z pracy między sesjami - wyróżnienia z okazji Dnia Samorządu  Terytorialnego.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
7. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
8. Zmieniająca uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Wadąg i w miejscowości Słupy w związku z planowaną budową ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania pn.: „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – VI etap".
10. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie obrad.