Szukaj

Zapraszamy na XLIV sesję Rady Gminy Dywity

22 grudnia 2022 r.

Informujemy, że w dniu 22-12-2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
8. Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022.
9. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tuławkach poprzez likwidację Szkoły Filialnej we Frączkach.
10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie, gmina Dywity.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Różnowie, gmina Dywity.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Dywitach przy ul. Mazurskiej.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dywity na lata 2022-2030”
15. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm