Szukaj

Zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy Dywity

26 października 2022 r.

sesja

Informujemy, że w dniu 27-10-2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
6. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online, które będą dostępne pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm