Szukaj

Zapraszamy na LX sesję Rady Gminy Dywity

21 marca 2024 r.

Informujemy, że we wtorek 26 marca 2024 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024r.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/313/21 Rady Gminy Dywity z dnia 29 grudnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki.
9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki, gmina Dywity.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1449N w związku z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy – Wadąg.
11. Uchwała w sprawie - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
12. Stanowisko Rady Gminy Dywity po raporcie z działań informacyjnych podtrzymujące
poparcie wariantu O1 w zachodnim korytarzu obwodnicy Olsztyna i Dywit.
13. Przyjęcie Sprawozdań za 2023 r. Rady Gminy Dywity i Komisji Rady Gminy Dywity.
14. Przedstawienie Raportu z Kadencji 2018 -2024.
18. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i za pytania radnych.
19. Zamknięcie obrad